Volleyballen op het gras (woensdag 20 mei) 18:30-20:30

Inschrijvingen openen donderdag 13 mei 21:00 en sluiten zondag 18 mei om 18:00.

English below

- Op de woensdagavond is er van 18:15-20:30 uur ruimte om te volleyballen in teams van minimaal 2 personen.
- Gedurende de avond zul je worden ingedeeld om een wedstrijdje van minimaal 40 minuten te spelen op een veld met net óf (indien je met een team van minimaal 4 personen bent) een training te krijgen van de traincie.
- 27-plussers mogen geen wedstrijdjes spelen maar wel trainen op 1,5 meter afstand, samen met hun teamgenoten óf met andere 27-plussers in teams van maximaal 4. Ieder team mag gedurende de hele avond op het combiveld aanwezig zijn.
De mogelijkheid om op een veld met net te spelen (training of wedstrijd) geldt voor maximaal 12 teams. Wanneer je hier buiten valt is er wel gewoon ruimte om alsnog langs te komen om zelf een balletje over te spelen met je team.

Belangrijke regels met betrekking tot inschrijving

  • Eén persoon schrijft een team (groepje van minimaal 2) in. Hierbij kun je vanaf een team van 4 aangeven training te willen krijgen van de TrainCie.
  • Je mag alleen een team vormen met je eigen teamgenoten, zoals die op de Van Slag website staan. Hierop wordt gecontroleerd. Een uitzondering hierop zijn de 27-plussers, die ook met andere 27-plussers een team mogen vormen.
  • De mogelijkheid om wedstrijdjes te spelen geldt alleen voor personen <27 jaar. Als 27-plusser mag je alleen in groepjes van maximaal 4 op 1,5 meter afstand trainen.
  • Het is toegestaan je voor meerdere volleybalmomenten in te schrijven. Wel zullen wij, indien de inschrijvingen snel vol zitten, voorrang geven aan teams die anders helemaal niet kunnen volleyballen die week.
27-plussers

27-plussers mogen zich dus opgeven in groepjes van 4 personen, dit moeten teamgenoten zijn óf andere 27-plussers. Deze groepjes moeten te allen tijde 1,5 meter afstand houden en mogen dus geen wedstrijdjes spelen. Wij zullen hier ook op controleren. Als 27+er kun je wel gewoon training krijgen op een veld met net.

Wat je zelf extra kan meenemen
Mocht je een eigen net hebben mag je deze natuurlijk ook altijd meenemen! Zet dit dan even bij je inschrijving bij opmerkingen.
Daarnaast raden we ook aan om eigen ballen mee te nemen aangezien wij slechts één bal per team ter beschikking kunnen stellen en onze buitenballen niet meer van goede kwaliteit zijn.

Inschrijvingen
Met minimaal 2 aanmelden, mocht je uiteindelijk toch met minder zijn (na de inschrijving) geef het dan bij ons aan, dan kijken we of je toch nog kan spelen. De inschrijvingen zullen standaard open gaan op donderdagen om 21:00 en sluiten op zondagen om 18:00. Dit is zodat wij op tijd een goede indeling kunnen maken en training voor kunnen bereiden voor de teams die dat willen. We zullen nog steeds rekening houden met een eerlijke verdeling, zodat niet telkens dezelfde teams op het veld kunnen staan ten koste van andere teams.

Indeling
Jullie krijgen de avond van tevoren een mail met de indeling en de speeltijd van je team.

Disclaimer slecht weer
Bij onverantwoordelijke weersomstandigheden (met name bij regen/gladheid op het veld en lage temperaturen) kan het dat wij genoodzaakt zijn het volleybal af te gelasten. Deze beslissing maken wij in principe uiterlijk de dag van tevoren om 13:00 uur. We zullen jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen via dit evenement en via de mail indien jij je team hebt ingeschreven.

OlymPas
Naast dit alles is het belangrijk om te weten dat je nog steeds een geldige OlymPas bij je moet hebben, ondanks dat we nu op het combiveld spelen en niet in de zaal. Net zoals in het begin van het jaar zullen we hier nu ook weer op controleren. Houd hier dus rekening mee.

Afmelden of vragen
Als er afmeldingen zijn, stuur dan voor 16:00 een bericht naar Marleen (+31620048764). Dan kunnen wij op tijd trainers of tegenstanders inlichten over de afwezigheid. Bij een te late afmelding, mag je team twee weken niet spelen.

Coronamaatregelen
Vanzelfsprekend blijven bij deze momenten onze coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je niet mag deelnemen indien je positief getest bent voor COVID-19 of last hebt van klachten die hierbij passen, indien een huisgenoot last heeft van koorts/benauwdheid of positief getest is en wanneer je vanwege andere redenen in quarantaine moet (nauw contact met positief getest persoon dan wel buitenlandbezoek). Daarnaast is het van belang dat je buiten het sporten te allen tijde wel 1,5 meter afstand houdt.

Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid om buiten te volleyballen afhankelijk van de regels vanuit de overheid. Hierdoor kunnen wij voorlopig deze garantie alleen bieden tot en met 11 april. Zodra wij onze plannen weer moeten aanpassen, horen jullie dit natuurlijk ook.

Hopelijk zien we jullie allemaal woensdag!


Dear Van Slaggers,

On Tuesday- and Wednesday evenings from 18:15-20:30 you’ll be able to play volleyball with your teammates on the ‘combiveld’ at Olympos. We’ll rotate the teams so everyone will be able to play a game with their team on our outdoor volleyball net. When you possess a volleyball net yourself you can bring this to play a game with your own team or another team.

Important rules regarding registration

  • One person registers one team (a minimum of 2 teammates and a minimum of 4 teammates if you want a training)
  • You can only form a team with your own teammates, as registered on our website.
  • These new rules only apply to people aged 26 years or younger. We will check this with registrations and on the evening.
  • As soon as we’ll have multiple volleyball moments available you’re allowed to register for more than one moment. However, as soon as the registrations are full, we’ll give priority to teams that would otherwise not be able to play volleyball that week.

During the first evening we will evaluate the best way to organize these volleyball evenings. This means after next wednesday we might make changes to the organization of the evening or rules regarding registrations. We ask you to follow our social media (facebook and (teamcaptains)app) and website for these potential updates.

Wednesday evening

On Wednesday evening we still combine games with free play. You can register for this in groups of at least 2 teammates. Each team can play for at least 40 minutes on a field with a net. There is room for a maximum of 18 teams.

It is possible to indicate when you register that you want to receive an organized training. However, you must register with a minimum of 4 people for this.

Before playing volleyball, at 5:45 PM, we start with a joint warm-up. It is important that you are present. If you cannot attend the warm-up, we expect you to do a good warm-up of your own!

In addition, we can also let the 27+ people play volleyball from next Wednesday. 27+ can register in groups of a maximum of 4 people, with their own teammates or other 27+ ers, but no combination of these. These groups must keep a distance of 1.5 meters at all times and are therefore not allowed to play matches. We will also check for this. If you are 27+ you can still get training on a field with a net.

Registration

The registrations for outdoor volleyball on Tuesday and Wednesday evenings will open this week on Saturday at 12:00 noon and close on Sunday at 6:00 pm. Starting next week, registrations will open on Thursdays at 9:00 PM and close on Sundays at 6:00 PM. This is so that we can make a good schedule and prepare training for the teams that want it. We will still take into account a fair distribution so that the same teams cannot be on the field at the expense of other teams.

Unsubscribe or questions
If you are no longer with at least 4 people at the event of an unexpected cancellation of someone from your team, you can contact our contact person: Marleen Tensen: +31620048764

OlymPas
In addition to all this, it is important to know that you still need to have a valid OlymPas with you, even though we now play on the outside field and not in the hall. Just like at the beginning of the year, we will now check for this again. So keep this in mind.

COVID-19 regulations
Of course, our COVID-19 regulations will apply during these moments. This means you cannot come when you have symptoms of or have been tested positive for COVID-19, when a housemate has tested positive or suffers from fever and/or shortness of breath or when you have to quarantine for different reasons (close contacts or recent visit abroad). Besides this it’s important that you stay 1.5 meters apart at all times when you’re not playing volleyball.

Naturally, the possibility to play volleyball outsides depends on the regulations from our government. This means we can only guarantee the opportunities mentioned above until the 11th of April. As soon as we have to adjust our plans, you’ll be informed.

 

Deel dit bericht