Inschrijfformulier


Hieronder kan je je inschrijven voor het komende seizoen.

Ben je al lid? Klik hier om in te loggen.

Informatie

Ingelogd
Seizoen 2022
Type Nieuw

Wachtlijst geopend!

Helaas is de wachtlijst op dit moment geopend. Dat betekent dat jouw registratie na het versturen niet definitief is en bij ons op de wachtlijst gezet wordt. Mocht er een plek vrijkomen dan word jij benaderd door onze teamcoördinator.

Inschrijfformulier


Het kan zijn dat in het geval van nood iemand een contactpersoon moet bereiken om die in te lichten over jouw situatie. Wij vinden het dan belangrijk dat jij in het geval van nood zo goed mogelijk terecht komt. Vul daarom hieronder de gegevens in van je nood contactpersoon!


Geef hieronder aan tot wanneer je studeert en aan welke instelling. Om in te schrijven moet je ingeschreven zijn als student per 1 september.

Belangrijk!

Bij de reguliere inschrijving: Momenteel hebben we beperkte plekken voor studenten van andere instellingen dan de HU/UU of UCU. Hou er dus rekening mee dat er misschien geen plek voor je is bij Van Slag, je wordt automatisch op de wachtlijst geplaatst.

Als je bij Hogeschool of Universiteit "anders..." of "andere universiteit in nederland" invoert is dit verplicht

Ben je nog van plan om in de toekomst te gaan studeren? Zo ja, vanaf wanneer en tot wanneer?

Je kan alleen lid worden bij Van Slag als je student bent. Ben je van plan om weer te gaan studeren? Zo ja, vanaf wanneer en tot wanneer?

Je mag nog 1 jaar lid zijn van Van Slag.

Je mag nog 2 jaar lid zijn van Van Slag.

Je mag nog 1 jaar lid zijn van Van Slag.

Belangrijk!

Helaas is het niet mogelijk voor afgestudeerden om zich in te schrijven bij Van Slag.

Belangrijk!

Helaas is het niet mogelijk voor mensen met een tussenjaar om zich in te schrijven bij Van Slag. Ben je al lid geweest?

Belangrijk!

Helaas is het niet mogelijk voor niet-studenten om zich in te schrijven bij Van Slag.

Veel studenten gaan tijdens hun studie een tijdje naar het buitenland voor een stage of om vakken te volgen. Ook kan het zo zijn dat van plan bent een reis te gaan maken. Om gaten in teams zo goed mogelijk op te vullen, vragen we je hieronder aan te geven of je plannen hebt om komend seizoen langere tijd naar het buitenland te gaan.

Heb je een favoriete positie? Of ben je getraind op een bepaalde positie? Of weet je eigenlijk helemaal niet wat posities zijn? Vink hieronder de vakjes aan met de posities die jij beheerst.


Selecteer één van de volgende opties en vul de velden eronder in.

Ben je nog geen lid van Van Slag? Klik dan zonder team inschrijven aan.

Als je nog geen team hebt zul je geplaatst worden in een team dat bij jouw niveau en eisen past. Vul de volgende vragen goed in zodat onze teamcoördinator en onze Technische Commissie jou zo goed mogelijk kunnen matchen met een team.

jaar


jaar

Geef hier toelichting over jouw volleybalervaring en de inschatting van jouw eigen volleybalniveau. Geef ook aan of je voorkeuren hebt met betrekking tot bij wie je in het team wilt of juist wie niet. Als je al competitie bij Van Slag hebt gespeeld, geef dan aan in welke poule je gemiddeld hebt gespeeld en hoe dit aansluit bij jouw volleybalniveau.

Als iemand uit je team al een team gemaakt heeft, dan heeft die van ons een code ontvangen van 6 karakters. Vul die code hieronder in.

Code:

Vul hier de geheime code in van 6 karakters.

Alle activiteiten van Van Slag zoals feesten, weekendjes weg en het buitentoernooi Van Gras, zijn alleen mogelijk omdat veel leden zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. Zij organiseren deze activiteiten in commissies van 5-7 personen. Op deze pagina staat meer informatie over elke commissie: .

Commissies 2022/2023
Niet alle hieronder genoemde commissies zullen per definitie komend jaar gevormd worden. Het bestuur kan ervoor kiezen om bepaalde commissies niet te vormen of juist nieuwe commissies toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van het familie- en benefiettoernooi losstaand van de ToCo of een eventuele galacommissie losstaand van de FeCo. Een ander voorbeeld is het liftweekend dat in de afgelopen jaren niet is doorgegaan en eventueel volgend jaar wel weer georganiseerd zal worden.

Geef dus vooral je motivatie op voor meerdere commissies indien er meerdere zijn die je aanspreken! De activiteitencoördinator zal aan het begin van het komende seizoen een commissie-indeling maken en indien nodig contact met je opnemen. Bij vragen of opmerkingen over de commissies kan je mailen naar activiteiten.vanslag@gmail.com.

Commissies voor grote activiteiten, toewerkend naar een heel weekend of hele dag:

 • Introductiecommissie (IntroCie)
 • Weekendcommissie (WeekendCie)
 • Liftcommissie (LiftCie)
 • Buitentoernooicommissie (Van GrasCie)

Commissies voor kleinere, meerdere activiteiten verspreid over het jaar:
 • Activiteitencommissie (AcCie)
 • Feestcommissie (FeCo)
 • Toernooicommissie (ToCo)
 • Eerstejaarscommissie (SjaarsCie)
 • Alumnicommisie (AlumniCie)*
 • Beachcommissie (BeachCie)*

Doorlopende commissie met een eindproduct:
 • Jaarboekcommissie (RedaCie)

Adviserende en/of ondersteunende commissies o.a. voor het bestuur:
 • Technische commissie (TC)**
 • Raad van Advies (RvA)*
 • IT-commissie (FixCie)
 • Juridische commissie (JuCie)*
 • Trainerscommissie (TrainCie)*
 • Kascommissie (KasCo)*

* Doorlopende commissie. Interesse opgeven voor deze commissies kan zeker via onderstaand inschrijfformulier! Echter worden er niet jaarlijks leden in deze commissies geplaatst, dit is afhankelijk van het aantal vrijgevallen plekken.
**Het sollicitatieproces voor nieuwe leden van de Technische Commissie vindt gewoonlijk plaats rond februari van elk seizoen. Hierover zal op dat moment meer informatie gegeven worden, het is niet nodig om via dit formulier interesse op te geven voor deze commissie.

Wintersport 2022/2023
Komend jaar zal er hopelijk ook weer een wintersport georganiseerd kunnen worden voor Van Slag. Een bestuurslid neemt het contact met het reisbureau op zich, maar kan zeker hulp gebruiken van enthousiaste leden. Geef hieronder bij motivatie aan als jij bereid bent te helpen (één of beide opties):
 • met het opzetten, boeken, inschrijvingen regelen en promoten
 • gedurende de week zelf (door bijvoorbeeld een dag verantwoordelijk te zijn)

Schrijf een motivatie waarom jij geschikt bent voor een commissie en waarom deze jou leuk lijkt (neem evt. eerdere commissie-ervaring, interesses, eigenschappen, persoonlijkheid, werkhouding mee voor een zo goed mogelijk beeld van jou). Er zijn altijd veel commissie-aanmeldingen, dus motiveer je keuze goed!

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over dit formulier of je inschrijving kun je die hier stellen. Specifieke voorkeuren wat betreft je inschrijving kun je hier tevens kwijt (bijvoorbeeld als je liever niet bij bepaalde personen in een team wilt).

De Privacy Policy kan regelmatig aangepast worden en moet dus regelmatig geraadpleegd worden.

De OlymPas hoeft pas aangeschaft te worden op het moment dat je daadwerkelijk bij Van Slag bent toegelaten. De contributie wordt tevens pas afgeschreven indien je officieel lid bent van Van Slag.