Vanuit het bestuur #38.1

Lieve Van Slaggers, Hierbij de eerste allereerste ‘Vanuit het bestuur’ van het 38e bestuur!. Het Van Slag-jaar is inmiddels alweer in volle gang. De eerste teams zijn gepromoveerd en gedegradeerd, daarmee zijn we begonnen aan de tweede speelronde. Na een geweldig introweekend en het ontmoeten van een heleboel eerstejaars heb ik het gevoel dat Van Slag een hoop leuke en enthousiaste leden rijker is. De IntroCie heeft de Van Slag sfeer goed neergezet, trots! Wij zijn al enige tijd bezig met ons bestuursjaar, maar sinds afgelopen najaars- A.L.V. zijn wij officieel ingehamerd als bestuur. Nog steeds voelt dit voor mij onwerkelijk, maar toch aan mij nog een keer de eer om het 38e bestuur aan jullie voor te stellen: Luna ons wandelende woordenboek, Nederlands queen en rete snelle tikker (secretaris), excelsheet nerd en schatbewaker penningmaestro Sam (penningmeester), manisje van alles en sfeermaker ViceFrauLynn (vicevoorzitter), Lieve persoonlijke DJ Karlijn (teamcoördinator), druktemaker en activiteitenverslinder Linda (activiteitencoördinator) en dan rest nog ikzelf als voorzitter. In de zomermaanden zijn wij al druk bezig geweest met onder andere de UIT, waar we met een hoop enthousiaste Van Slaggers de parade en markt op zijn kop hebben gezet. Met Lynn in balligator was dit natuurlijk te verwachten. Karlijn heeft haar hersens flink laten kraken bij het maken van de teamindeling en Linda heeft met haar zwoele praatje zo goed als alle commissies rond. Afgelopen A.L.V. hebben we ons beleidsplan en de begroting gepresenteerd, waardoor we nu daadwerkelijk ons beleidsplan kunnen gaan uitvoeren. De eerste activiteiten, SjaarsCie, FeCo en ToCo, zijn geweest. Club Maggy stond bomvol met dansende leden, fantastisch om jullie enthousiasme hier terug te zien! Na het daverend succes van de eerste activiteiten ben ik benieuwd naar wat de rest van het jaar ons gaat brengen.Nog even een kleine persoonlijke update: mijn bak gaat nog steeds vrij stroef naar binnen, maar ik ben niet teleurgesteld over de vooruitgang. De kans is aanwezig dat mijn bestuursgenoten hier anders over denken ;). Verder ben ik tot nu toe echt ontzettend aan het genieten van het bestuursjaar en de waardevolle dingen die het met zich mee brengt. Op naar meer!Ik heb ontzettend veel zin in komend jaar en hoop dat we samen een jaar neer gaan zetten om niet te vergeten!Veel liefs en tot snel op de dinsdag, Marit Hinderks

OlymPas én Van Slag registratie aanschaffen

Aanschaf Olympas (English below)Dit jaar moeten jullie allemaal (weer) een OlymPas met Van Slag registratie aanschaffen. Er gaat ook dit jaar weer gecontroleerd worden op het bezit van de pas, dus schaf hem zo snel mogelijk aan en zorg dat je hem elke dinsdag bij je hebt. Bij eventuele controles waaruit blijkt dat je de pas nog niet hebt aangeschaft, krijgt je een boete van 10 euro en moet je alsnog meteen ter plekke de pas aanschaffen. Ook is er begin november een registratiecontrole waar een boete op staat als je niet tijdig geregistreerd bent bij Van Slag. Door het volgen van onderstaande stappen riskeer je geen boetes van Olympos of van Van Slag!Hoe schaf je de OlymPas aan?Stap 1: Klik HIER. Als je al een OlymPas hebt aangeschaft kun je hier inloggen, het SCO nummer staat op je pas. Controleer je gegevens en pas deze eventueel aan. Als je nog nooit een OlymPas hebt aangeschaft kun je je HIER registreren. Je OlymPas moet in ieder geval geldig zijn tot en met 31 juli 2021! Je kunt het beste een jaarkaart aanschaffen, deze is per maand het meest voordelig.Er zijn 2 mogelijkheden. Als je wilt weten in welke tariefcategorie je valt, kan je HIER klikken. Wanneer je bent ingelogd, zal de website automatisch aangeven welke pas jij nodig hebt. Voor studenten uit tariefcategorie A is er de OlymPas. Deze is ca. €140,- per jaar en hiermee heb je toegang tot nagenoeg het gehele sportaanbod van Olympos.Voor studenten uit de tariefcategorieën B en C is er ook de OlymPas, maar deze is duurder. Je kunt in plaats van de OlymPas ook de Verenigingskaart aanschaffen, deze kost ook €140. De Verenigingskaart geeft je alléén het recht om bij Van Slag te spelen en dus niet tot het overige sportaanbod van Olympos. Hoe zet je een registratie op je OlymPas?Stap 2: Na stap 1 kun je via deze link een registratie bij Van Slag aanschaffen. Deze registratie is gratis, maar wel verplicht! Als je nog geen OlymPas hebt aangeschaft of je OlymPas is niet lang genoeg geldig, wordt hierbij automatisch aangegeven welke pas nodig is om je registratie te kunnen voltooien. Je OlymPas moet ten minste geldig zijn tot en met 31 juli 2021.Stap 3: Klik op de winkelwagen rechtsboven aan de pagina. Je krijgt nu te zien, dat je 'VV Van Slag heel seizoen' voor 0,00 euro hebt toegevoegd. Verder op de pagina staat meer informatie over het aanschaffen van de juiste pas.Stap 4: Ga op een dinsdag langs bij de balie om je pas op te halen. Als je vergeten bent online aan te geven dat je bij Van Slag geregistreerd wilt worden, geef dat dan nog even duidelijk aan bij de balie. Heb je al een pas van vorig jaar, neem deze mee, dan krijg je daar een nieuwe geldigheidssticker op. Vergeet niet je digitale collegekaart (of bewijs van inschrijving) en legitimatiebewijs mee te nemen!Mocht je voor 1 augustus 2020 een jaarkaart hebben aangeschaft, dan kan je aan de balie een OlymPas maandkaart aanschaffen zodat je pas tot minimaal 31 juli 2021 geldig is. Alléén dan is registratie bij Van Slag namelijk mogelijk! Loop je ergens tegenaan bij het aanschaffen van de pas of registratie, mail dan naar secretaris.vanslag@gmail.com zodat gekeken kan worden hoe dit kan worden opgelost.Purchasing an OlymPasThis year you'll all have to purchase an OlymPas with Van Slag registration again. There will be checks to see if you have purchased your OlymPas, so make sure you purchase it as soon as possible and make sure you carry it with you every Tuesday. When there's a check that shows that you have not yet purchased your OlymPas, you'll get a fine of 10 euros and will have to purchase your OlymPas right away. At the start of November we will check for registrations and if you've not registered on time, you'lll get a fine as well. By following the steps below, you can prevent both fines from Olympos and Van Slag!How do I purchase an OlymPas?Step 1: Click HERE. If you've already purchased an OlymPas you can log in here, the SCO number can be found on your card. If you've never bought an OlymPas you can register HERE. Your OlymPas has to be valid until the 31st of July 2021! I would advise you to purchase an annual pass, this is cheaper per month.There are 2 possibilities. If you want to know the rate that applies to you, you can click HERE. Once you've logged in, the website will automatically show you the pass that you need.Students in rate category A can purchase the OlymPas. This costs €140 each year and grants you access to almost all sport facilities at Olympos.Students in rate categories B and C can purchase the OlymPas as well, but it will cost more. Instead of the OlymPas, you can purchase the Sports Club Card, that costs €140 as well. De Sports Club Card only allows you to play volleyball at Van Slag and does not grant you access to the other sport facilities at Olympos.When you'll be abroad for half a year, due to an internship or for traveling, you can purchase monthly passes for the time that you do spend in the Netherlands. The Sports Club Card and monthly OlymPas can only be purchased at the Olympos sport desk.How do you add a registration to your OlymPas?Step 2: After step 1 you can use this link to purchase a registration with Van Slag. This registration is free, but mandatory! When you've not yet purchased an OlymPas or your OlymPas is not valid until the 31st of July 2021, the website will automatically show you the OlymPas you need to get a registration.Step 3: Click on the shopping trolley in the upper right corner of the page. Then you will see that you've added 'VV Van Slag whole year' for 0.00 euros. Further on the page you will find more information on purchasing the right pass.Step 4: Visit the sport desk on a Tuesday to collect your pass. When you've forgotten to register with Van Slag online, mention this at the sport desk. If you already have a pass from last year, take it with you, you'll get a new sticker with the end date of your OlymPas. Don't forget to take your digital student card and ID with you!If you've purchased an annual pass before the 1st of Augus 2020, you can purchase a monthly OlymPas at the sport desk so your pass will be valid until at least the 31st of July 2021. Only then will your registration with Van Slag be possible! If you have any problems while purchasing the OlymPas or Van Slag registration, send an email to secretaris.vanslag@gmail.com so we can see how to fix this.

Sollicitaties Technische Commissie zijn open!

Wij zoeken een nieuw lid voor de Technische Commissie vanaf 20 oktober! Heb jij genoeg volleybalinzicht om de teamcoördinator te ondersteunen bij het inschatten van niveaus? Lijkt het jou leuk om in contact te staan met individuele leden en teams? Wil je eraan bijdragen dat iedereen op zijn plek kan volleyballen bij Van Slag?Solliciteer dan uiterlijk 28 september door een motivatiebrief van maximaal 300 woorden te mailen naar bestuur@vanslag.net. Laat weten waarom je denkt dat jij geschikt bent om lid te worden van de Technische Commissie en waarom je je op deze manier wilt inzetten voor de vereniging. 29 of 30 september komt er een kort sollicitatiegesprek.In het document met de functieomschrijving staat uitgebreid uitgelegd wat het takenpakket is van de TC bij Van Slag, hierbij de link. Als je nog verdere vragen hebt, neem dan contact op met onze teamcoördinator Karlijn (teams.vanslag@gmail.com of 0647748535) of benader een huidig TC-lid voor meer informatie.

Sollicitaties vertrouwenscontactpersonen

Lieve Van Slaggers, Voor komend jaar zijn wij opzoek naar nieuwe vertrouwenscontactpersonen voor onze vereniging. De sollicitatie staat open voor zowel interne leden van V.V. Van Slag als een extern persoon (oud Van Slagger of ander extern persoon). Hieronder wordt de sollicitatieprocedure en functiebeschrijving toegelicht. Als vertrouwenspersoon binnen Van Slag heb je in eerste instantie een klankbord-functie, want je bent een luisterend oor voor leden. Dit betekent dat leden naar je toe kunnen komen wanneer zij een onprettige situatie ervaren binnen, maar ook buiten het team (zoals racisme, geweld, ongewenste intimiteiten of pesten). Als vertrouwenspersoon ben je dus een aanspreekpunt, maar geen hulpverlener. De vertrouwenspersoon kan indien gewenst een lid gericht en gepast naar hulpverlening leiden of samen met een lid bepalen wat de beste vervolgstappen zijn.Als vertrouwenspersoon binnen Van Slag ben je een belangrijk aanspreekpunt en je hebt een neutrale positie. Dit houdt in dat je discreet, open, neutraal en vanuit het beleid van de vereniging eventuele problemen binnen teams bespreekt en oplost. Het is belangrijk dat je alle informatie strikt vertrouwelijk behandelt. In principe probeer je dit zelfstandig op te lossen. Dit betekent ook dat handelt niet uit naam van het bestuur, dus zelfstandig te werk gaat. Mocht het een situatie betreffen waarbij je contact met het bestuur nodig acht, dan overleg je met de desbetreffende persoon/personen of dit mag. Geïnteresseerd en gemotiveerd om deze functie voor onbepaalde tijd te vervullen? Stuur dan een mail met een sollicitatiebrief naar bestuur@vanslag.net waarin je de volgende dingen duidelijk maakt en motiveert: Waarom jij graag vertrouwenspersoon zou willen zijn; Hoe jij jouw rol en de invulling daarvan ziet als vertrouwenspersoon;Waarom jij geschikt bent als vertrouwenspersoon.De sollicitaties sluiten 12 augustus!Groetjes, Kandidaatsbestuur '22-'23Marit, Luna, Sam, Lynn, Karlijn en Linda

Vanuit het bestuur #37.4

Allerliefste Van Slaggers,Daar is ie dan, de laatste individuele ‘Vanuit het bestuur’ van het 37e. Aan mij de eer om hem te schrijven, maar eerlijk gezegd wist ik niet zo goed wat ik nu wilde schrijven of hoe lang dit stuk precies moest zijn. In, voor mensen die mij kennen, typische overanalyserende Bente-stijl heb ik dus even de stukken van mijn voorgangers bekeken en daar de woorden van geteld. Nu weten we natuurlijk allemaal dat de levensregel ‘lengte maakt niet uit’ een ding is, maar aangezien Anouk echt verreweg de meeste woorden heeft geschreven (zelfs 300 meer dan Miriam of all people) heb ik wel een beetje het vermoeden dat ze misschien toch een beetje een bepaalde lengte-issue moest compenseren. Maar he, wie ben ik om dat in te vullen. In ieder geval bedankt voor de inspiratie dames. We zullen nu maar even zien hoeveel ik bij elkaar geluld krijg.Want, hallo, waar begin ik? Allereerst is het een niet normaal turbulent jaar geweest, met onwijze pieken maar ook een aantal diepere dalen. Zo zie je bijvoorbeeld dat dit de vierde ‘Vanuit het bestuur’ van dit jaar is, terwijl we toch in totaal wel zes bestuursleden hebben mogen tellen in het gekke 37e jaar. Eerst het vertrek van Job, en later ook het vertrek van Florian, zijn wel flink goede voorbeelden van momenten dat wij het met zijn allen wat zwaarder hadden. Ook de Coronaperiode, en dan met name de periode waarin we überhaupt niet bij elkaar konden komen om te volleyballen, zou ik niet aanwijzen als het leukste moment van dit jaar. Hiernaast gebeuren er ook meer dan genoeg minder leuke dingen achter de schermen; we hebben als bestuur meer dan genoeg lastige discussies en dilemma’s mee mogen maken waar wij het zelf erg moeilijk mee hebben gehad. Ondanks dat dat allemaal niet erg positief klinkt, heb ik dit jaar ervaren dat er iets enorm magisch is aan een bestuursjaar. Er zijn meer dan genoeg lastige dingen, het gaat soms echt klote, en je komt jezelf vaker tegen dan je voor mogelijk had gehouden. Desalniettemin brengt je bestuur, de vereniging als geheel, en iedereen van de vereniging als individu zo’n enorme lading aan energie, support en vreugde dat dit vrijwel altijd de negatieve zaken weet te overstemmen; zo was ik tot een uur geleden eigenlijk alweer bijna vergeten dat we door Corona een tijdje niet hebben kunnen volleyballen. Ieder blij koppie op de dinsdagavond of een activiteit laat mij telkens weer voelen dat alles voor Van Slag mijn tijd dubbel en dwars waard was. Hiervoor dus duizend maal dank aan jullie allemaal!Een Van Slag jaar staat natuurlijk niet enkel dankzij een bestuur. De dinsdagavonden zijn hoe ze zijn doordat jullie daar iedere week weer staan en daarbij de typische Van Slag sfeer meebrengen. Verder kan ik als activiteitencoördinator natuurlijk niet de activiteiten en commissies vergeten. Ik heb heel dit jaar keer op keer ontzettend trots kunnen zijn op onze commissies en wat zij samen organiseren of regelen. Allen hebben zij zoveel inzet getoond, dat ik het soms moeilijk vind dat niet iedereen weet hoeveel tijd en moeite in Van Slag wordt gestopt namens commissies. Dit geldt voor activiteit organiserende commissies, maar ook zeker alle iets minder voor de hand liggende commissies zoals de TrainCie, RvA, TC en nog veel meer. Ook aan ander soort vrijwilligers hebben wij gedurende het jaar geen gebrek gehad. Bij dezen een enorme shoutout naar iedereen die ons, in welke vorm dan ook, heeft geholpen dit jaar. Maar ook alle andere leden die enorm hebben bijgedragen in sfeer door simpelweg aanwezig te zijn op dinsdagavonden en activiteiten: jullie zijn top!Terugkijkend op dit jaar heb ik zo onwijs veel plezier gehad. Ik begon als een bestuursguppie dat nog maar weinig van Van Slag mee had mogen maken door Corona. Nu heb ik me een jaar lang telkens weer mogen verdiepen in Van Slag (en echt niet normaal veel oudere documenten doorgespit), me met veel zaken binnen Van Slag mogen bemoeien, en bovenal een fantastisch Van Slag jaar mogen ervaren met prachtige avonden en activiteiten. Het was maar één jaar, maar het voelt ergens ook als zo veel meer; ik ga echt slapen met onze vereniging en ik sta er ook weer mee op. Van Slag is er dit jaar zo (met liefde) ingestampt dat het een groot onderdeel van mij is geworden. Ik weet dan ook echt niet hoe ik het komende jaar zal moeten dealen met een ‘niet-bestuursjaar’. Niet meer heel de dinsdagavond aanwezig moeten zijn,  iedere maandagavond vrijhouden voor de bestuursvergadering en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor alles? Ik kan het me nu echt nog totaal niet voorstellen. Geen idee hoe zo’n Van Slag jaar eruit ziet, maar we zullen het meemaken. Ik heb er in ieder geval wel heel erg veel zin in. Ik kijk er naar uit om het stokje officieel over te dragen aan 38. Zij hebben nu al hun eerste dinsdagavondvolleybal en D.A.V. avonden achter de rug zitten, aaah! Net zoals met commissies voel ik me nu al een trotse moeder van 38. Het is moeilijk te geloven dat dat voor ons al een jaar geleden is. De tijd vliegt!Tenslotte wil ik nog mijn enorme trots voor mijn lieve en fantastische bestuur aanstippen. Hoe zij alles dit jaar gedaan hebben, is niet normaal. Jullie zijn allemaal gek in jullie hoofd met hoeveel bloed, zweet en tranen jullie in dit jaar hebben gestopt. Gelukkig kan ik me wel goed thuis voelen in een groep gekkies en hebben we dit jaar ook erg veel dubbel gelegen. Ik moet er bijna van huilen, maar dat zijn jullie wel van me gewend. Net zoals ik het van jullie gewend ben dat jullie niet meer raar opkijken van mijn gedrag of dat jullie ook gerust mee zouden huilen. Stelletje jankies. Zo, daar zijn we dan! Eindelijk is er een eind in zicht van dit ellenlange stuk. Precies zoals ik wilde, heb ik Anouk in haar waarde gelaten en mag zij lekker ‘winnen’ met de lengte van haar stuk (we all have issues, het is oké) maar heb ik wel lekker Miriam ingehaald zodat ik dat tegen haar kan zeggen en een ‘nou, lullig!’ kan uitlokken. Vervolgens kan Emma hier weer even om lachen, aangezien ze normaalgesproken meestal wel om mij kan lachen. En ik weer om haar. Beter kan het niet. Dit was hem dan echt vanuit mij!Mand.Veel liefs,Bente