Voorjaars-ALV

Het einde van het seizoen nadert en daarmee komt ook de Voorjaars-ALV steeds dichterbij. Het moment om als lid je stem te laten horen binnen de vereniging. Woensdagavond 5 juni vindt de Voorjaars-ALV plaats in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park. Inloop 18:00 uurAanvang 18:30 uurAgenda:1) Opening2) Vaststellen agenda*3) Ingekomen stukken4) Instellen stembureau5) Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse ALV6) Evaluatie beleidsplan7) Poule-H8) HR-wijzigingen (stemming)9) Voorlopige afrekening 2018-201910) Voorlopige begroting 2019-202011) Contributie (stemming)12) Decharge en installatie RvA-leden (stemming)13) Decharge en installatie KasCo-leden (stemming)14) Beëdiging eventuele ereleden (stemming)**15) Kandidaatsbestuur16) W.V.T.T.K.17) Rondvraag18) AfsluitingBijlagen**** Aanvullingen op deze agendapunten kunnen tot en en met woensdag 29 mei worden ingediend bij: secretaris@vanslag.net.** Eventuele ereleden kunnen worden aangedragen door een e-mail te sturen naar secretaris@vanslag.net.*** De bijlage kun je openen door op het betreffende agendapunt te klikken. Wij verwachten van iedere commissie en namens ieder team minstens één afgevaardigde. Kun je zelf niet aanwezig zijn dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar secretaris@vanslag.net. Machtigingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 5 juni 12:00 uur.We hopen je te zien op woensdag 5 juni!

Halfjaarlijkse ALV

We zijn alweer halverwege het seizoen, wat ook betekent dat de halfjaarlijkse ALV voor de deur staat! Het moment om als lid je stem te laten horen binnen de vereniging. Donderdagavond 21 februari vindt de hALV plaats in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park. Binnenkort ontvangen jullie hier nog een uitnodiging voor waarin de specifieke tijden en agenda staan. Zet het nu alvast in je agenda zodat je dit niet vergeet!Zie hieronder de agenda:1. Opening2. Vaststellen agenda*3. Ingekomen stukken4. Instellen stembureau5. Goedkeuren notulen (Najaars ALV en Extra ALV)**6. Update beleid7. Financiële update8. HR-wijzigingen**9. Dialoog over:    - Poule H    - Technische commissie    - Speeltijden dinsdagavond    - Verkiezing bestuur10. Bekendmaking LustrumCie11. W.V.T.T.K.12. Rondvraag13. Afsluiting* Aanvullingen op deze agendapunten kunnen tot en met donderdag 14 februari worden ingediend bij: secretaris@vanslag.net.** De te behandelen stukken zijn te vinden op de pagina documenten (inloggen vereist).Halfjaarlijkse ALVDonderdag 21 februariInloop 18:00Aanvang 18:30Boothzaal UB Utrecht Science Park