Voorjaars-ALV

Het einde van het seizoen nadert en daarmee komt ook de Voorjaars-ALV steeds dichterbij. Het moment om als lid je stem te laten horen binnen de vereniging. Woensdagavond 5 juni vindt de Voorjaars-ALV plaats in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park. 

Inloop 18:00 uur
Aanvang 18:30 uur

Agenda:
1) Opening
2) Vaststellen agenda*
3) Ingekomen stukken
4) Instellen stembureau
5) Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse ALV
6) Evaluatie beleidsplan
7) Poule-H
8) HR-wijzigingen (stemming)
9) Voorlopige afrekening 2018-2019
10) Voorlopige begroting 2019-2020
11) Contributie (stemming)
12) Decharge en installatie RvA-leden (stemming)
13) Decharge en installatie KasCo-leden (stemming)
14) Beëdiging eventuele ereleden (stemming)**
15) Kandidaatsbestuur
16) W.V.T.T.K.
17) Rondvraag
18) Afsluiting
Bijlagen***

* Aanvullingen op deze agendapunten kunnen tot en en met woensdag 29 mei worden ingediend bij: secretaris@vanslag.net.
** Eventuele ereleden kunnen worden aangedragen door een e-mail te sturen naar secretaris@vanslag.net.
*** De bijlage kun je openen door op het betreffende agendapunt te klikken. 

Wij verwachten van iedere commissie en namens ieder team minstens één afgevaardigde. Kun je zelf niet aanwezig zijn dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar secretaris@vanslag.net. Machtigingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 5 juni 12:00 uur.

We hopen je te zien op woensdag 5 juni!

Deel dit bericht