Vertrouwenscontactpersonen

Er zijn dit jaar drie vertrouwenscontactpersonen waar je terecht kunt met persoonlijke kwesties, kunt vragen om advies of waar je even laagdrempelig mee kan sparren. Siem en Tessa zullen deze taak vervullen als Interne Vertrouwenscontactpersonen (binnen Van Slag), Sam zal dit doen als Externe Vertrouwenscontactpersoon (buiten Van Slag). Mocht je ergens mee zitten, dan is het aan jou wie je benadert.

This year we have appointed three Confidential Contact Persons whom you can ask for advice, approach with personal queries or go to if you want to casually exchange some ideas. Siem and Tessa will perform this task as Internal Confidential Contact Persons, Sam will do so as External Confidential Contact Person (outside Van Slag). Should something bother you, then it is up to you who you approach.

Contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen worden zichtbaar na inloggen/Contact information of our confidential contact persons becomes visible after logging in.

Siem Boschman - Vetrouwenscontactpersoon intern

Hey, ik ben Siem, ik zit momenteel in mijn 2de jaar Humanistiek aan de UvH. Sinds dit jaar ben een van de vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij Van Slag. Twee jaar geleden heb ik zelf ervaren hoe fijn en ondersteunend een vertrouwenscontactpersoon kan zijn in een vervelende situatie. Ik voel mij vereerd dat ik nu zelf deze rol mag vervullen waarin ik als non-binair persoon weet hoe vervelend en lastig het kan zijn om uitgesloten te worden. Met mijn rol als VCP wil ik graag zorgen dat iedereen een fijne tijd heeft binnen en buiten Van Slag. Stap daarom zeker op mij af, gewoon voor een leuk praatje of als je ergens mee zit. Niets is te groot maar ook zeker niets is te klein!

Hopelijk zie ik je snel, op de dinsdagavond of bij een van de activiteiten!

Hi, I'm Siem, currently in my 2nd year of Humanistics at UvH. Since this year, I am one of the confidential contact persons (VCP) at Van Slag. Two years ago, I personally experienced how supportive and comforting a confidential contact person can be in an unpleasant situation. I feel honored to now take on this role myself, knowing as a non-binary person how difficult and painful it can be to feel excluded. In my role as a VCP, I aim to ensure that everyone has a great time both within and outside of Van Slag. So feel free to approach me, whether for a friendly chat or if something is bothering you. Nothing is too big but also nothing is too small!

Hopefully, I'll see you soon, on Tuesday evenings or at one of the activities!

Tessa Roeven - Vertrouwenscontactpersoon intern

Hee! Ik ben Tessa, 25 jaar jong en dit wordt mijn 4e jaar bij Van Slag. Ik ben afgestudeerd als verpleegkundige en start in september bij defensie op de KMA om officier te worden. Hierdoor ben ik in het begin wat minder aanwezig, maar ik Van Slag zit in mn hart en ik zal na dat eerste halfjaar weer vaker mijn gezicht laten zien. Ik ben graag sportief en competitief, hou dus ook van een goed bordspel op zn tijd. Verder heb ik een passie voor wijnen en wijn-spijs combi’s en hou ik van borrelen. Spreek mij vooral aan voor een praatje!

Hi! I am Tessa, 25 years young and starting my 4th year at Van Slag. I graduated as a nurse, and in September I am starting at the KMA to become a defence officer. Therefore, I might be a bit more absent in the beginning, but Van Slag has a place in my heart and after the first half year I will start showing my face again more often. I love being active and competitive, and therefore love a good board game every now and then. Moreover, I have a passion for wine and dine combinations, and I love a good “borrel”. Feel free to step up to me for a talk!

Sam de Vos - Contactpersoon extern

Hoihoi! Mijn naam is Sam! De afgelopen 5 jaar ben ik met veel plezier lid geweest van Van Slag, maar vanaf dit jaar volleybal ik bij een andere vereniging. Je zou verwachten dat iedereen het altijd naar diens zin heeft bij Van Slag, zeker als je rondkijkt in het Olympos sportcafé op een dinsdagavond, maar dit is natuurlijk niet altijd zo. Ik en mijn mede vertrouwenscontactpersonen (VCPs) zijn er voor diegenen die zich niet 100% op hun gemak voelen, om welke reden dan ook. Je kan ons allen contacten om ergens over te praten, en wanneer gewenst helpen we je verder. Als de externe vertrouwenscontactpersoon kan je mij contacteren als je specifiek met iemand zou willen praten die niet meer direct bij alle activiteiten betrokken is.

Hi there! My name is Sam. Over the last five years, it has been my great pleasure to be a member of Van Slag; since this year I am playing volleyball elsewhere. Although you might expect everybody to always have a good time at Van Slag when you take a look around the Olympos bar on a random Tuesday night, this is of course not always the case. Me and my fellow Confidential Contact Persons (in Dutch: "VCPs") are there for those who do not feel 100% at ease, be it for whatever reason. You can reach out to any one of us to speak up your mind, and if you want to, we will do our best to help you better your situation. As the external VCP, you can also reach out to me specifically if you prefer to vent to someone who is not directly involved in all Van Slag activities.