Reglement van Van Slag

Op deze pagina vind je het reglement met belangrijke regels die gelden voor Van Slag. Bekijk ook eens de pagina basisregels volleybal waar je de spelregels van het volleybal vindt.

Let op: Dit is een uittreksel van de regels uit het Huishoudelijk Reglement (HR) van Van Slag (pdf). Bij verschillen heeft het HR altijd gelijk.

Definitie wedstrijd

Tijdens een wedstrijd worden drie sets gespeeld van 25 punten op basis van Rallypoint. Het aantal gewonnen sets kun je teruglezen op de website. Rallypoint houdt in dat iedere gespeelde bal een punt oplevert. Rallypoint is in tegenstelling tot het systeem van een paar jaar geleden waarbij alleen de serverende partij een punt kan scoren.

 • Drie sets van 25 punten op basis van Rallypoint.
 • Een set kan alleen gewonnen worden met 2 punten voorsprong. Boven de 24 punten wordt net zolang doorgespeeld tot één van beide partijen twee punten meer heeft dan de ander.

Reglementen tijdens de wedstrijd

Bij de wedstrijd geldt een aantal aanvullende regels:

 • Tijdens de wedstrijd dienen te allen tijden twee dames op het veld aanwezig te zijn. Met toestemming van de tegenstander mag er een uitzondering worden gemaakt op deze regel. Na iedere set mag de tegenstander deze toestemming alsnog intrekken.
 • Het is, in tegenstelling tot de NeVoBo competitie, wél toegestaan met een incompleet team aan te treden, echter wel met minimaal drie eigen spelers.

Invallers

Het invallen bij een niet eigen team is toegestaan. Hier geldt wel een aantal regels:

 • Invallers die normaal spelen in een hogere poule of geen Van Slag lid zijn, mogen alleen invallen indien uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de tegenstander. Na iedere gespeelde set, mag de tegenstander alsnog de invaller weigeren.
 • Indien door de tegenstander geen toestemming is gegeven voor een invaller, hebben zij het recht binnen 7 dagen de wedstrijd tot 3-0 in hun voordeel te laten noteren.
 • Invallers die spelen in een lagere poule, hebben geen toestemming van de tegenstander nodig om mee te mogen spelen. Voor de laagste poule geldt dat spelers uit de een-na-laagste poule geen toestemming van de tegenstander nodig hebben.
 • Voor externe invallers is zowel toestemming van het bestuur als van de tegenstander vereist. Het bestuur staat vrij om een invaller te weigeren. Een externe invaller mag maximaal 3 keer per seizoen invallen bij de vereniging.
 • Indien er onvoldoende eigen spelers in staat zijn om te volleyballen mag een invaller worden gevraagd. Als een eigen speler later binnenkomt dan is hij/zij verplicht om de invaller te vervangen, tijdens of na het einde van de set. Als het team 6 spelers heeft, mag er met toestemming van de tegenstander een invaller bij worden gevraagd.
 • Invallers die spelen in een lagere poule, hebben geen toestemming van de tegenstander nodig om mee te mogen spelen. Voor de laagste poule (G) geldt dat spelers uit de een-na-laagste poule (F) geen toestemming van de tegenstander nodig hebben. Indien de laagste en de één-na- laagste poule (F&G) tegelijk spelen moet er dus wel toestemming worden gevraagd voor een invaller uit de twee-na- laagste poule (E).

Promoveren & Degraderen

Na iedere gespeelde ronde zullen twee teams met het meest behaalde sets promoveren naar een hogere poule, en twee teams met het minst aantal sets degraderen naar een lagere poule. In theorie kan dus een Poule-G team na zes rondes terechtkomen in Poule-A.

 • Twee teams met de meest gewonnen sets promoveren, en twee teams met het minst aantal sets degraderen.
 • Als twee teams (of meer) dezelfde score hebben, geldt het onderlinge resultaat. Deze wedstrijd heeft namelijk altijd een winnaar opgeleverd.
 • Bij het onderlinge resultaat kan de situatie zich voordoen dat team A wint van B, B wint van C en C weer wint van A. In dat geval geldt het onderlinge setsaldo. Hiermee wint een 3-0 uitslag van 2-1 uitslagen.
 • Indien ook dit geen uitsluitsel geeft, geldt het onderlinge doelsaldo van de betreffende teams bij elkaar opgeteld.
 • In het zeldzame geval dat ook dit geen uitsluitsel geeft, volgt een openbare loting gehouden door het bestuur van Van Slag.

Aanwezigheid scheidsrechters

Op elk veld dient minimaal 1 scheidsrechter aanwezig te zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal het betreffende team worden bestraft met 1 set-punt aftrek per veld waar geen scheidsrechter aanwezig is.