Herinschrijvingen seizoen 2021-2022

Op dinsdag 15 juni is de voorinschrijving voor het komende seizoen open gegaan. Je hebt van ons een mail met een link ontvangen in je mailbox en daarmee kun je je inschrijven (controleer hiervoor je spam inbox). Je kunt je ook inschrijven door in te loggen op de site en op het kopje 'herinschrijving' te klikken. Net als vorig jaar zal de eerste persoon die een team aanmaakt automatisch teamcaptain worden en de geheime code voor de rest van het team ontvangen. Later kan de teamcaptain altijd nog gewijzigd worden. Zorg dat je je uiterlijk voor 14 juli 23:59 hebt ingeschreven. We kunnen vanaf 15 juli geen voorrang meer geven aan jou, dus zorg dat je je op tijd hebt ingeschreven!Omdat er elk jaar weer wat verwarring ontstaat over de regels omtrent de inschrijvingen, hebben we een document opgesteld met de Regels Voorinschrijving seizoen 2021-2022. Lees dit goed door voordat je je inschrijft! Hoe moet ik inloggen?Enkel voor huidige leden: inloggen kan door je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren bij de optie 'inloggen'. Mocht je je wachtwoord niet weten dan kan je deze opvragen bij het 'Vergeten?' formulier. Je ontvangt dan een e-mail met daarin instructies om je wachtwoord te wijzigen. Het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld komt overeen met het laatste e-mailadres dat je hebt gebruikt voor het inschrijven bij Van Slag (vorig seizoen). Als je het e-mailadres echt helemaal niet meer weet kan je bij ons aanvragen of wij je e-mailadres willen wijzigen.Als het inloggen gelukt is wijzen de inlogopties in het menu naar een optie menu met profiel opties. Daar kun je jouw profiel bekijken.Yes, ik kan inloggen! Hoe moet ik me herinschrijven voor volgend seizoen? Het inschrijven kan via de optie die bovenin de website aanwezig is. Voor het gemak heet die natuurlijk ook 'Inschrijven'.  Als je hier op klikt en je bent ingelogd dan krijg je een inschrijfformulier te zien. Op de eerste pagina zijn de meeste gegevens al ingevuld en is het van belang dat alle velden correct ingevuld worden. De velden met een * zijn verplicht en moeten ingevuld worden. Laat dus niets leeg. Op de tweede pagina begint de belangrijkste informatie, namelijk de teams. Als jij in het goede team geplaatst wilt worden, is het van belang dat dit correct gebeurt!Ik ben de eerste van mijn team die een team aanmaaktAls jij je als eerste aanmeldt binnen je team, dan heb je de optie om een team aan te maken. Hiermee word jij automatisch tot captain bevorderd en krijg jij de geheime code toegestuurd die anderen moeten gebruiken. Elk team heeft een eigen geheime code die de spelers moeten invoeren. Als je dus een team hebt aangemaakt stuur je de geheime code naar al je toekomstige teamgenoten door zodat zij deze kunnen invoeren. Spelers worden dan automatisch gekoppeld aan een team. Communiceer goed naar je teamgenoten dat je al een team hebt aangemaakt!Iemand heeft van mijn team heeft al een team aangemaaktBen je niet de eerste en heeft iemand jouw team aangemaakt dan kan je de verkregen geheime code invoeren. Kies dan de optie 'Ik heb al een team' en voer de geheime code in. Als de geheime code gevonden wordt, zie je dat onder het veld verschijnen.Op de laatste pagina worden je bank gegevens gevraagd voor de afschrijving van de contributie. Hier is een IBAN verplicht. Verstuur vervolgens jouw registratie en je krijgt een e-mail ter confirmatie.

Herstart competitie / Restart competition

English below Lieve Van Slaggers, De tijd waar we al het hele jaar op wachten is eindelijk aangebroken, we kunnen een competitieronde gaan spelen!!! Geweldig om weer écht te kunnen volleyballen in de zaal, zoals we altijd deden.De eerste wedstrijdavond vindt plaats op dinsdag 8 juni, de ronde eindigt op 6 juli.Ook zal er nog een laatste trainingsreeks aangeboden worden op de woensdagen van 18:00-19:30. Deze reeks zal duren van 9 juni t/m 7 juli. Omdat er maximaal 50 mensen tegelijkertijd in de zaal aanwezig mogen zijn, zijn er nog een aantal aanpassingen ten opzichte van de reguliere dinsdagavonden. Lees daarom onderstaande informatie goed door.   Dinsdagavonden Om het maximum aantal van 50 mensen per zaal te handhaven, moet de teamcaptain van elk team wekelijks het team inschrijven bij het evenement op de website. Zo kunnen wij controleren met hoeveel mensen ieder team van plan is te komen. Mochten er te veel inschrijvingen zijn neemt iemand van het bestuur op maandag contact op met de teamcaptains van de teams met de meeste inschrijvingen om te bespreken wie er die week helaas met minder spelers mag komen.De inschrijvingen openen elke woensdagavond om 21:00 en sluiten elke zondagavond om 23:59Het maximum van 50 personen in de zaal betekent ook dat coaches niet zijn toegestaan.Elke wedstrijd zal 2.5 set duren: twee sets tot de 25 en de laatste set tot de 15. Hierbij hanteren we nog wel het principe van setwinst bij 2 punten verschil.Daarbij spelen we ook op tijd (zie het bijgevoegde schema, bijlage 1). Wij verwachten dat alle wedstrijden binnen de tijd afgemaakt kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan eindigt de wedstrijd op het moment dat de buzzer af gaat en de rally is uitgespeeld. Bij gelijkspel na dit moment wordt nog een winnend punt gespeeld, het verschil van 2 punten geldt dan niet meer.Bij elke speelronde is er 5 minuten de tijd om warm te spelen. Na 5 minuten gaat de buzzer af en begint de wedstrijd. De wedstrijd zelf duurt maximaal 55 minuten.Als de wedstrijd is afgelopen verlaat je direct de zaal. Dit geldt ook als jullie nog tijd over hebben. Let hierbij op dat je dit doet op een moment dat je een wedstrijd die nog gaande is niet in de weg zit.Er mogen geen handjes geklapt worden en er mag niet gezongen of overdreven geschreeuwd worden, waak daar samen voor. Het bestuur zal een waarschuwing geven wanneer een team toch te luid is.Bij elke wedstrijd zal een scheidsrechter aanwezig zijn, deze moet geleverd worden volgens de competitieschema’s op de website. Dit betekent dat er 3 scheidsrechters geleverd moeten worden per team als jouw team aan de beurt is om te scheidsen.  De tellers moeten worden aangeleverd vanuit de wisselspelers.De velden zullen respectievelijk om 17:45 (hal 1) en om 20:00 (Hal 2) worden opgebouwd. Als jouw team zaaldienst heeft, zal je team daar via de mail van op de hoogte gesteld worden. Per veld heeft 1 team zaaldienst.De looproutes houden we aan volgens de regels van Olympos, in de bijgevoegde afbeelding (bijlage 2) zie je de huidige looproutes, maar het kan zijn dat deze nog veranderen. Zorg dat je op de hoogte bent van de juiste routes per zaal, bij veranderingen delen wij deze in de teamcaptains Whatsappgroep.Wij zullen nog bij Olympos navragen naar de mogelijkheden tot warmlopen op de tribune. Mocht dit niet mogelijk zijn, raden wij aan om warm te lopen buiten Olympos. Neem hier dan buitensportschoenen voor mee.Afmelden of vragenAls het hele team niet kan komen, neem dan uiterlijk op dinsdag 15:00 contact op met Marleen (+31620048764). Dan kunnen wij op tijd de tegenstanders inlichten over de afwezigheid. Het team dat afmeldt verliest dan automatisch met 0-3. Er is helaas geen mogelijkheid meer om dit in te halen. Het minimum van drie spelers in het veld geldt natuurlijk nog steeds. Voor overige vragen, mail naar: bestuur@vanslag.net. Woensdagavonden INSCHRIJVINGEN OPENEN VRIJDAG 4 JUNI OM 20:00!! Vanaf woensdag 8 juni gaat er ook een trainingsreeks van 5 weken van start! Deze zullen elke woensdag plaatsvinden van 18:00-19:30 in Hal 2/Hal 3 van Olympos. Er zullen 4 verschillende groepen gevormd worden op basis van niveau, dus er is training voor elk niveau volleyballer! In totaal is er plek voor 12 trainingsleden per niveau.  Schrijf je alleen in als je ook alle 5 de trainingen aanwezig kan zijn. Mocht je toch een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan kan je iemand van de reservelijst regelen die een keer kan meetrainen in jouw plaats.De inschrijvingen openen vrijdag 4 juni om 20:00 en sluiten zondagavond om 23:59. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Marleen via vicevoorzitter.vanslag@gmail.com. Wees er snel bij, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt, en de inschrijvingen zijn vaak snel vol!   OlymPas Naast dit alles is het belangrijk om te weten dat je nog steeds een geldige OlymPas bij je moet hebben. Net zoals in het begin van het jaar zullen we hier nu ook weer op controleren. Houd hier dus rekening mee. Ook heb je een geldige Olympas nodig om bij het sportcafé te mogen zitten. Als je nog geen Olympas hebt, is het ook mogelijk om een maandpas of dagkaart aan te schaffen. Kijk op de website van Olympos voor meer informatie over de tarieven: https://olympos.nl/nl-nl/inschrijven/tarieven.aspx Coronamaatregelen Vanzelfsprekend blijven bij deze momenten onze coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je niet mag deelnemen indien je positief getest bent voor COVID-19 of last hebt van klachten die hierbij passen, indien een huisgenoot positief getest is, of wanneer je vanwege andere redenen in quarantaine moet (nauw contact met positief getest persoon, dan wel buitenlandbezoek). Daarnaast is het van belang dat je buiten het sporten te allen tijde wel 1,5 meter afstand houdt. Wij zullen weer op 1.5 meter kruisjes tapen zodat iedereen die niet aan het sporten is de juiste afstand bewaart. Bijlage 1.Bijlage 2. ----------------------------------------------------Dear Van Slaggers,We can finally play matches again! We’re really looking forward to being able to play volleyball in the sports hall, just like we used to!The competition will start on Tuesday 8 June and end on Tuesday July 6th.There will also be one last series of weekly training on Wednesdays from 18:00-19:30 hours. This series will take place from the 9th of June until the 7th of July.As there is a maximum of 50 people in each sports hall at the same time, we have a few adjustments to the regular Tuesday evenings. So make sure to read the following information carefully: Tuesday eveningsTo comply with the maximum of 50 people per sports hall, we require the team captain of each team to register the team each week at the event on the website. This way, we can check with how many players each team expects to come. In case of too many registrations, a member of the board will contact the team captains of the teams with the most players to determine which team can bring less players to their game.The registrations will open Wednesday evening at 21:00 hours and close each Sunday night at 23:59.The maximum of 50 people in the sports hall also means that coaches are unfortunately not allowed.Each game will consist of 2.5 sets: two sets ending at 25 points and the last one ending at 15. We still play by the rule that a team can only win a set with a difference of 2 points.We’ll also play on time (see the schedules below, appendix 1). We expect that all games will be finished within this time. However, when this is not the case, the game will end when the buzzer goes off and the rally is finished. When this means the set ends in a draw, we’ll allow a winning point to be played and won’t maintain the two-point difference.Each round will have 5 minutes for a warming-up. After 5 minutes, the buzzer will go off and the game will begin. The game will last a maximum of 55 minutes.When the game has ended your team will immediately leave the sports hall, even if there’s still time left on the clock. Be aware not to disturb an active game while you leave.High-fives and singing or excessive yelling are not allowed. The board will give a warning when a team is too loud.Each game requires a referee. You can check the competition schedules on the website to see when your team has to deliver three referees. Substitutes from playing teams will be responsible for counting the points.The fields will be built at 17:45 hours (hall 1) and 20:00 hours (hall 2). When your team is responsible for this, you’ll be notified by email.We have to follow the routing as indicated by Olympos. You can see this in the image below (appendix 2), however these routes can change and we will notify you when they do.We’ll ask Olympos about the possibility of a warming-up on the gallery of hall 1. If this is not possible, we advise you to do a warming-up outside of Olympos, so bring outdoors sports shoes. Cancellation or questionsWhen your whole team is unable to come on a Tuesday, contact Marleen (+31620048764) before Tuesday 15:00 hours, so we can notify your opponent about your absence. The cancelling team automatically loses with 0-3. Unfortunately, there are no possibilities for a rematch. The minimum of three players in the field still counts. If you have any other questions, please email bestuur@vanslag.net.Wednesday eveningsREGISTRATIONS OPEN FRIDAY 4 JUNE AT 20:00 HOURS!Starting Wednesday 8 June there will also be a series of weekly training for five weeks. The training will take place at 18:00-19:30 hours in Hal 2 and 3 of Olympos. We will form four different groups according to volleyball level, so whatever volleyball level you have, you can still follow the training! We have space for 12 people per level. Only register when you can be present each of the five weeks. Registrations open Friday June 4th at 20:00 hours and will close Sunday night 23:59 hours. For more information or questions about the training you can contact Marleen via vicevoorzitter.vanslag@gmail.com.Be sure to register quickly, as the registrations tend to fill up quickly! OlymPas In addition to all this, it is important to know that you still need to have a valid OlymPas with you. Just like at the beginning of the year, we will now check for this again. So keep this in mind. You’ll also need a valid OlymPas to sit at the sports cafe. When you still don’t have an Olympas, you can also purchase a monthly or daily card. Check the website of Olympos for more information: https://olympos.nl/en-us/registration/rates.aspxCOVID-19 regulations Of course, our COVID-19 regulations will apply during these moments. This means you cannot come when you have symptoms of or have been tested positive for COVID-19, when a housemate has tested positive or when you have to quarantine for different reasons (close contacts or recent visit abroad). Besides this it’s important that you stay 1.5 meters apart at all times when you’re not playing volleyball.Appendix 1Appendix 2

Bestuur zoekt bestuur! (LAATSTE DAG OM TE SOLLICITEREN!)

LAATSTE DAG OM TE SOLLICITERENLieve Van Slaggers,Vandaag is de allerlaatste dag om te solliciteren om deel uit te gaan maken van het 37e bestuur van V.V. Van Slag! Wil jij je bezig houden met de belangrijke zaken binnen Van Slag? Vind jij het leuk om contact te hebben met de leden binnen Van Slag en andere verenigingen? En wil je vooral een jaar lang een heleboel plezier hebben met je bestuursgenootjes? Dan is een bestuursjaar sowieso iets voor jou! Meer informatie over de verschillende functies vind je hier. En natuurlijk kun je ons de hele dag nog een appje of mailtje sturen mocht je nog vragen hebben! Je kunt uiterlijk vandaag (3 mei) 23.59 solliciteren door een mail te sturen naar bestuur@vanslag.net!Liefs, Sander, Lianne, Merle, Marleen, Elin en Trees

Vanuit het bestuur #36.5

Hoi!Waar is de tijd gebleven?! We zitten alweer bijna in mei wanneer ik dit schrijf, maar voor mijn gevoel is het nog februari… We zijn alweer bezig met voorbereidingen voor de voorjaars ALV en we zijn op zoek naar het 37e bestuur. We hebben natuurlijk een ontzettend bewogen jaar achter de rug. We wisten zogenaamd waar we aan begonnen, maar ik had dit jaar nooit kunnen voorspellen, niemand denk ik. Ik neem jullie graag even mee in mijn rollercoaster die dit bestuursjaar was en is.Het is een jaar (wat?!) geleden dat ik zelf bezig was met het schrijven van een sollicitatie voor het bestuur. Ik kreeg veel vragen of ik nou wel voor dit jaar moest gaan met corona en alles. Oh jazeker, want juíst dit jaar is een bestuur zo belangrijk om de vereniging draaiende te houden. Van volleyballen is nog niet veel gekomen, maar Van Slag is zo veel meer dan dat. Toen ik 4 jaar geleden bij de vereniging kwam voelde ik mij meteen thuis en die veilige thuishaven wil ik zo graag bieden aan alle leden die daar behoefte aan hebben. Juist deze rare corona tijden wil ik mij inzetten voor de vereniging waar ik altijd even mijn zorgen kan vergeten. Ook al kan het allemaal niet op de manier zoals we gewend waren, wat een ontzettend leuke dingen zijn en worden er neergezet. Begin dit jaar konden we nog een paar wedstrijdjes spelen en dit voelt al wel als een eeuwigheid geleden. Al snel moesten we over naar alternatieven en in mijn opinie zijn daar geweldige dingen uit gekomen. Je kan wel stellen dat het bestuur en alle commissies zich van de meest initiatiefrijke en creatieve kant hebben laten zien: want hoe veel vetter dan een Just Dance avond in hal 1 kan het worden? En hoe veel creatiever dan een echte Bob Ross schildercursus? Ik had nooit verwacht dat ik een avond lekker aan het schilderen zou raken bij de volleybalvereniging. (En nog ontzettend veel meer natuurlijk.) Hoe pittig het af en toe ook was om telkens aan te passen aan alle maatregelen, ik kan niet anders dan trots zijn op mijn lieve bestuursgenootjes en alle geweldige commissies die zich maar blijven inzetten. In geen ander jaar hadden we zoveel nieuwe dingen kunnen proberen en ik denk dat het ook vooral veel moois heeft opgeleverd.Nu zitten we in het voorjaar en ik moet bekennen dat ik had gehoopt dat we al wel iets meer zouden kunnen, maar met elke stap ben ik zo blij. Met elke net niet duik-partij op het gras en elke hap zand tijdens het beachen merk ik dat volleyballen toch het allerleukste blijft. Hoe meer er mag, hoe meer leden ik weer zie sporten, lachen en bonden. Ik kijk enorm uit naar alle komende (alternatieve) activiteiten en (alternatieve) volleybal momenten. Hoewel ik natuurlijk maar al te graag elke week had gevolleybald in de zaal, gecoached langs de lijn en geborreld in het café, ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik dit bizarre jaar in het bestuur van deze prachtige vereniging mag zitten:) Blijf gezond en tot snel allemaal!!!Liefs, Merle

Nieuwe regels beachvolleybal (inschrijven met niet-teamgenoten/27+!)

Beste Van Slaggers, Vanaf nu hebben we andere regels voor het beachvolleyballen. We gaan namelijk 27-plussers toelaten en het is vanaf nu mogelijk om met niet-teamgenoten samen te spelen. Hieronder volgt een samenvatting van de regels. Regels beachvolleybal Je speelt in een duo.Je hoeft geen teamgenoten te zijn om je op te geven.  27-plussers zijn toegestaan.Je houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar (dus ook van je partner!). Blokken is hierdoor niet toegestaan.Je wordt ingedeeld in een wedstrijd tegen een ander duo. Je speelt het gehele blok tegen ditzelfde duo. Binnen dit viertal mag je van partners wisselen.Van tevoren mag je een voorkeur aangeven voor het duo waar je tegen wil spelen. Wij zullen proberen hier rekening mee te houden.Deze nieuwe regels gelden voor iedereen. Dus ook als teamgenoten moet je nu afstand houden. Waarom zijn deze regels anders dan de regels op Olympos? Van Olympos mogen alleen mensen <27 jaar oud en uit hetzelfde team wedstrijden spelen. Dit is omdat Olympos er niet op vertrouwt dat het hierbij mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden (ook zonder blok). Volgens de regels op Irene Beach is volleyballen in duo’s door 27-plussers wel toegestaan, omdat zij verwachten dat, zeker bij het spelen op zand, deze 1,5 meter afstand wel gewaarborgd kan worden. Aangezien wij uitgaan van 1,5 meter afstand, mag je je dus ook met anderen dan je eigen teamgenoten opgeven. De nieuwe regels gelden wel voor iedereen (ongeacht of je teamgenoten bent of niet).