ALV 1

Bij deze willen we jullie allen van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Van Slag.  Deze vergadering vindt plaats op woensdag 11 oktober a.s. om 19.00 uur, met inloop vanaf 18.30 uur in vergaderzaal 2 op Olympos.

Na afloop zullen we met z'n allen gezellig een biertje gaan drinken aan de bar.


Agenda:

1) Opening 

2) Vaststellen Agenda *

3) Ingekomen stukken 

4) Instellen stembureau 

5) Goedkeuring notulen voorjaars ALV 

6) Definitieve afrekening 2017-2018 + stemming

7) Bestuurswissel 

8) Beleidsplan 33e bestuur

Tot dan! Het 33e

 

9) Definitieve begroting 2017-2018 + stemming

10) HR wijziging artikel 3

11) Decharge en installatie nieuw KasCo-lid

12) Beëdiging eventuele ereleden 

13) W.V.T.T.K.

14) Rondvraag

15) Afsluiting


Deel dit bericht