Extra ALV

Bij dezen willen we jullie op de hoogte stellen van de aanstaande Algemene Ledenvergadering van Van Slag. Deze vergadering vindt online plaats op maandag 17 januari a.s. om 19:00 uur, met inloop vanaf 18:45 uur.

Deze extra ALV staat in het teken van een wisseling binnen het bestuur. Job zal worden gedechargeerd als teamcoördinator en we zullen stemmen voor de installatie van Emma Dorrestein als vicevoorzitter.

Jullie hebben via de mail een officiële uitnodiging ontvangen, waarin de agenda en meegestuurde stukken te vinden zijn.

De vergadering zal via Zoom plaatsvinden. Voorafgaand aan de ALV sturen wij de link in onze besloten Facebookgroep en via de mail. Het is belangrijk dat je Zoom downloadt op je computer of de Zoom app op je mobiel. Dit is nodig omdat het NIET mogelijk is te stemmen via de webversie. Ook is het de bedoeling dat iedereen die in dezelfde ruimte gaat zitten tijdens de ALV (natuurlijk in overeenstemming met de coronamaatregelen), wel met een eigen apparaat in de Zoomvergadering komt, aangezien er per apparaat (met uitzondering van machtigingen) 1x gestemd wordt.

Wij verwachten van iedere commissie en namens ieder team minstens één afgevaardigde. Kun je zelf niet aanwezig zijn dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar secretaris.vanslag@gmail.com. Machtigingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 17 januari 12:00 uur.

We hopen je te zien op maandag 17 januari!

Groetjes,
Het 37e bestuur
Miriam, Anouk, Florian, Emma en Bente

  • 17 januari 2022 19:00
  • Zoom

Deel dit bericht