HALV

We zijn alweer halverwege het seizoen, wat ook betekent dat de halfjaarlijkse ALV voor de deur staat! Het moment om als lid je stem te laten horen binnen de vereniging. Donderdagavond 21 februari vindt de hALV plaats in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park. Binnenkort ontvangen jullie hier nog een uitnodiging voor waarin de specifieke tijden en agenda staan. Zet het nu alvast in je agenda zodat je dit niet vergeet!

Zie hieronder de agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda*
3. Ingekomen stukken
4. Instellen stembureau
5. Goedkeuren notulen (Najaars ALV en Extra ALV)**
6. Update beleid
7. Financiële update
8. HR-wijzigingen**
9. Dialoog over:
    - Poule H
    - Technische commissie
    - Speeltijden dinsdagavond
    - Verkiezing bestuur
10. Bekendmaking LustrumCie
11. W.V.T.T.K.
12. Rondvraag
13. Afsluiting

* Aanvullingen op deze agendapunten kunnen tot en met donderdag 14 februari worden ingediend bij: secretaris@vanslag.net.


** De te behandelen stukken zijn te vinden op de pagina documenten (inloggen vereist).

Halfjaarlijkse ALV
Donderdag 21 februari
Inloop 18:00
Aanvang 18:30
Boothzaal UB Utrecht Science Park

Deel dit bericht