Najaars ALV

Beste leden van Van Slag,
 

Bij dezen willen we jullie allen van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Van Slag. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 10 oktober a.s. om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.15 uur in vergaderzaal 2 op Olympos.
Hierbij sturen wij jullie alvast de agenda:

1) Opening 

2) Vaststellen agenda *

3) Ingekomen stukken

4) Instellen stembureau 

5) Goedkeuring notulen Voorjaars ALV

6) Afrekening 2017-2018 (stemming)

7) Bestuurswissel

8) Beleidsplan

9) Bestuursbesluiten

10) Lidmaatschap uitzondering

11) HR-wijzigingen (stemming)

12) Jaarplanning 2018-2019

13) Begroting 2018-2019 (stemming)

14) Decharge en installatie KasCo-lid (stemming)

15) Installatie RVA-lid (stemming)

16) Beëdiging eventuele ereleden (stemming)**

17) W.V.T.T.K.

18) Rondvraag

19) Afsluiting

Deel dit bericht