Najaars ALV

Beste leden van Van Slag, 
 

Bij dezen willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Van Slag. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 10 oktober a.s. om 19:00 uur, met inloop vanaf 18:45 uur in de Boothzaal van de universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park.

Zie hieronder de agenda:
1) Opening 
2) Vaststellen agenda #1
3) Ingekomen stukken
4) Instellen stembureau 
5) Goedkeuring notulen Voorjaars-ALV
6) Afrekening 2018-2019 (stemming)
7) Bestuurswissel
8) Vaststellen agenda #2
9) Beleidsplan
10) Bestuursbesluiten
11) Begroting 2019-2020 (stemming)
12) Jaaragenda 2019-2020
13) Installatie KasCo-lid (stemming)
14) Decharge RvA-lid
15) Installatie RvA-lid (stemming)
16) Beëdiging eventuele ereleden (stemming)
17) W.V.T.T.K.
18) Rondvraag
19) Afsluiting

Wij verwachten van iedere commissie en namens ieder team minstens één afgevaardigde. Kun je zelf niet aanwezig zijn dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar secretaris@vanslag.net. Machtigingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 10 oktober 12:00 uur.

We hopen je te zien op donderdag 10 oktober!


Met vriendelijke groet,

Bestuur 2019-2020
Elisabeth, Julia, Mart, Willem, Amalia, Suzanne.

Deel dit bericht