Volleyballen op het gras (woensdag 3 maart)

English below

Lieve Van Slaggers,

Op dinsdag- en woensdagavonden van 18:00-20:00 uur bieden we op het combiveld op Olympos ruimte om met je teamgenoten te volleyballen.

De eerste volleybalavond is aanstaande woensdagavond 3 maart. Je kunt je hiervoor alleen opgeven met je eigen teamgenoten, in groepjes van 2 óf 4 personen per team. Gedurende de avond krijg je een veld zonder net toegewezen om op te volleyballen en krijg je oefeningen uitgereikt om zelf met je team te kunnen trainen en er lopen trainers rond om je hierin tips te geven. Daarnaast rouleren we de teams zodat iedereen met het team waarmee je je opgeeft een wedstrijdje kan spelen bij ons buitenveld met net. Indien je zelf beschikt over een (buiten)volleybalnet mag je dit ook meenemen om een wedstrijd te spelen met je team of tegen een ander team.


Belangrijke regels met betrekking tot inschrijving

 • Eén persoon schrijft een team (groepje van 2 of 4 personen) in.

 • Je mag alleen een team vormen met je eigen teamgenoten, zoals die op de Van Slag website staan. Hierop wordt gecontroleerd.

 • Deze mogelijkheid om te sporten geldt helaas alleen voor mensen jonger dan 27 jaar. Hier zullen wij dan ook op controleren.

 • Zodra meerdere momenten beschikbaar komen is het toegestaan je voor meerdere volleybalmomenten in te schrijven. Wel zullen wij, indien de inschrijvingen snel vol zitten, voorrang geven aan teams die anders helemaal niet kunnen volleyballen die week.


Wij zullen na deze eerste avond evalueren wat de beste invulling is van deze volleybalavonden. Hierdoor kan het zijn dat wij na aankomende woensdag nog veranderingen aanbrengen in de invulling van de avond of regels voor het inschrijven. We vragen jullie hiervoor de social media (facebook en (teamcaptains) app) en website in de gaten te houden!

Omdat we nu op woensdag gaan volleyballen, betekent dit dat de krachttraining deze week niet doorgaat, voor de aankomende weken kijken we naar een alternatief moment voor de krachttraining.


Coronamaatregelen

Vanzelfsprekend blijven bij deze momenten onze coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je niet mag deelnemen indien je positief getest bent voor COVID-19 of last hebt van klachten die hierbij passen, indien een huisgenoot last heeft van koorts/benauwdheid of positief getest is en wanneer je vanwege andere redenen in quarantaine moet (nauw contact met positief getest persoon danwel buitenlandbezoek).
Daarnaast is het van belang dat je buiten het sporten ten alle tijden wel 1,5 meter afstand houdt.

Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid om buiten te volleyballen afhankelijk van de regels vanuit de overheid. Hierdoor kunnen wij voorlopig deze garantie alleen bieden tot en met 15 maart. Zodra wij onze plannen weer moeten aanpassen, horen jullie dit natuurlijk ook.


De inschrijvingen voor aanstaande woensdag 3 maart gaan open op maandag 1 maart 19.00 uur en zullen sluiten op woensdag 3 maart 16.00 uur.  

Hopelijk zien we jullie allemaal woensdag!Dear Van Slaggers,

On Tuesday- and Wednesday evenings from 18:00-20:00 you’ll be able to play volleyball with your teammates on the ‘combiveld’ at Olympos. The first volleyball evening will be Wednesday 3 March. You can only register with your own teammates in groups of 2 or 4 people per team. During the evening you’ll play volleyball with your teammates on a field without a net. Trainers will be present and we’ll hand out exercises for you to train with. We’ll rotate the teams so everyone will be able to play a game with their team on our outdoor volleyball net. When you possess a volleyball net yourself you can bring this to play a game with your own team or another team.


Important rules regarding registration

 • One person registers one team (group of 2 or 4 teammates)

 • You can only form a team with your own teammates, as registered on our website.

 • These new rules only apply to people aged 26 years or younger. We will check this with registrations and on the evening.

 • As soon as we’ll have multiple volleyball moments available you’re allowed to register for more than one moment. However, as soon as the registrations are full, we’ll give priority to teams that would otherwise not be able to play volleyball that week.


During the first evening we will evaluate the best way to organize these volleyball evenings. This means after next wednesday we might make changes to the organization of the evening or rules regarding registrations. We ask you to follow our social media (facebook and (teamcaptains)app) and website for these potential updates.


COVID-19 regulations

Of course, our COVID-19 regulations will apply during these moments. This means you cannot come when you have symptoms of or have been tested positive for COVID-19, when a housemate has tested positive or suffers from fever and/or shortness of breath or when you have to quarantine for different reasons (close contacts or recent visit abroad). Besides this it’s important that you stay 1.5 meters apart at all times when you’re not playing volleyball.

Naturally, the possibility to play volleyball outsides depends on the regulations from our government. This means we can only guarantee the opportunities mentioned above until the 25th of March. As soon as we have to adjust our plans, you’ll be informed.
Deel dit bericht

Reacties (1)

 • Jelle

  @Guido Smeets, bingo voor de volwassenen?

  02/28/2021 23:39