Volleyballen op het gras (dinsdag 19 mei) 18:15-19:45

*Doordat de 2e ronde van het ToCo festival verplaatst is naar 18 mei, is er maar één ronde regulier volleybal van 18:15 tot 19:45 deze dinsdag*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Inschrijvingen gaan open op donderdag 13 april 21:00 en sluiten op zondag 18 april 18:00 * 

English below

Op de dinsdagavond hebben wij van 18:30-20:30 uur ruimte voor 16 teams (van minimaal 4 personen) om een uur lang een wedstrijd te spelen op het combiveld tegen een ander team. Ieder team zal ingedeeld worden om OF van 18.30-19.30 uur OF van 19.30-20.30 uur een wedstrijdje te spelen. Wij zullen kijken hoeveel teams van welk niveau zich hebben ingeschreven en op basis daarvan een indeling maken, die we de dag van tevoren zullen. We willen teams alleen tegen een team uit dezelfde poule of 1 poule hoger/lager laten spelen en hier zullen we dan ook rekening mee houden met de indeling. Mocht je deze dinsdag net buiten de boot vallen omdat het niet uitkomt qua tegenstanders zullen we je garanderen dat je die week daarna wel kunt komen.

  Belangrijke regels met betrekking tot inschrijving

  • Eén persoon schrijft een team (groepje van minimaal 4) in.
  • Je mag alleen een team vormen met je eigen teamgenoten, zoals die op de Van Slag website staan. Hierop wordt gecontroleerd.
  • De mogelijkheid om wedstrijdjes te spelen geldt alleen voor personen <27 jaar (als 27+er mag je op woensdagavond wel trainen op 1,5 meter afstand, in een groepje met maximaal 4 teamgenoten of andere 27-plussers).
  • Het is toegestaan je voor meerdere volleybalmomenten in te schrijven. Wel zullen wij, indien de inschrijvingen snel vol zitten, voorrang geven aan teams die anders helemaal niet kunnen volleyballen die week.

  Wat je zelf extra kan meenemen
  Mocht je een eigen net hebben mag je deze natuurlijk ook altijd meenemen! Zet dit dan even bij je inschrijving bij opmerkingen.
  Daarnaast raden we ook aan om eigen ballen mee te nemen aangezien wij slechts één bal per team ter beschikking kunnen stellen en onze buitenballen niet meer van goede kwaliteit zijn.

  Inschrijvingen
  Inschrijvingen openen elke donderdag om 21:00 en sluiten elke zondag om 18:00. Dit is zodat wij op tijd een goede indeling kunnen maken en training voor kunnen bereiden voor de teams die dat willen. We zullen nog steeds rekening houden met een eerlijke verdeling, zodat niet telkens dezelfde teams op het veld kunnen staan ten koste van andere teams.

  Disclaimer slecht weer
  Bij onverantwoordelijke weersomstandigheden (met name bij regen/gladheid op het veld en lage temperaturen) kan het dat wij genoodzaakt zijn het volleybal af te gelasten. Deze beslissing maken wij in principe uiterlijk de dag van tevoren om 13:00 uur. We zullen jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen via dit evenement en via de mail indien jij je team hebt ingeschreven.

  Afmelden of vragen
  Als er afmeldingen zijn, stuur dan voor 16:00 een bericht naar Marleen (+31620048764). Dan kunnen wij op tijd trainers of tegenstanders inlichten over de afwezigheid. Bij een te late afmelding, mag je team de twee weken daarna niet spelen.

  OlymPas
  Naast dit alles is het belangrijk om te weten dat je nog steeds een geldige OlymPas bij je moet hebben, ondanks dat we nu op het combiveld spelen en niet in de zaal. Net zoals in het begin van het jaar zullen we hier nu ook weer op controleren. Houd hier dus rekening mee.

  Coronamaatregelen
  Vanzelfsprekend blijven bij deze momenten onze coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je niet mag deelnemen indien je positief getest bent voor COVID-19 of last hebt van klachten die hierbij passen, indien een huisgenoot last heeft van koorts/benauwdheid of positief getest is en wanneer je vanwege andere redenen in quarantaine moet (nauw contact met positief getest persoon dan wel buitenlandbezoek). Daarnaast is het van belang dat je buiten het sporten te allen tijde wel 1,5 meter afstand houdt.

  Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid om buiten te volleyballen afhankelijk van de regels vanuit de overheid. Hierdoor kunnen wij voorlopig deze garantie alleen bieden tot en met 26 april. Zodra wij onze plannen weer moeten aanpassen, horen jullie dit natuurlijk ook.

  Hopelijk zien we jullie allemaal dinsdag!


  Dear Van Slaggers,

  On Tuesday and Wednesday evenings from 6:30 PM to 8:30 PM, we can offer slightly more flexible measures for sports on the combination field at Olympos to play volleyball with your teammates. You can only sign up for this with your own teammates.

  Important rules regarding registration

  • One person registers one team (a minimum of 4 teammates)
  • You can only form a team with your own teammates, as registered on our website.

  The possibility to play matched only applies to persons <27 years old. If you are 27+, you can train at a distance of 1,5 meters, in a group with a maximum of 4 teammates or other people over 27.

  • As soon as we’ll have multiple volleyball moments available you’re allowed to register for more than one moment. However, as soon as the registrations are full, we’ll give priority to teams that would otherwise not be able to play volleyball that week.

  Registration
  The registrations for outdoor volleyball on Tuesday and Wednesday evenings will open this week on Thursdays at 9:00 PM and close on Sundays at 6:00 PM. This is so that we can make a good schedule and prepare training for the teams that want it. We will still take into account a fair distribution so that the same teams cannot be on the field at the expense of other teams.

  Unsubscribe or questions
  If you are no longer with at least 4 people at the event of an unexpected cancellation of someone from your team, you can contact our contact person: Marleen Tensen: +31620048764

  OlymPas
  In addition to all this, it is important to know that you still need to have a valid OlymPas with you, even though we now play on the outside field and not in the hall. Just like at the beginning of the year, we will now check for this again. So keep this in mind.

  COVID-19 regulations
  Of course, our COVID-19 regulations will apply during these moments. This means you cannot come when you have symptoms of or have been tested positive for COVID-19, when a housemate has tested positive or suffers from fever and/or shortness of breath or when you have to quarantine for different reasons (close contacts or recent visit abroad). Besides this it’s important that you stay 1.5 meters apart at all times when you’re not playing volleyball.

  Naturally, the possibility to play volleyball outsides depends on the regulations from our government. This means we can only guarantee the opportunities mentioned above until the 31th of March. As soon as we have to adjust our plans, you’ll be informed.

   

  Deel dit bericht