Voorjaars ALV (ONLINE)

Beste leden van Van Slag,
 

Bij dezen willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Van Slag. Deze vergadering vindt digitaal plaats op donderdag 11 juni a.s. om 20:00 uur met als streef-eindtijd 22:00. De vergadering zal via Zoom plaatsvinden. Voorafgaand aan de ALV zullen wij op de besloten Facebook pagina en per mail een link sturen waarmee je in de Zoom vergadering kan komen. De stemming op de ALV geschiedt via een anonieme poll in Zoom, waarbij het mogelijk is om dubbel te stemmen mocht je gemachtigd worden. Als mensen in dezelfde ruimte zitten is het belangrijk dat beide mensen op een eigen apparaat in de vergadering zitten, omdat er per apparaat (met uitzondering van machtigingen) 1x gestemd wordt. De resultaten zullen per stemming gedeeld worden in de Zoom vergadering. Het is de bedoeling dat je microfoon op mute staat gedurende de ALV. Als je een vraag wil stellen, dan moet je gebruik maken van de 'raise your hand' functie van Zoom. Eli zal je vervolgens de beurt geven. Een digitale ALV is door een spoedwet rechtsgeldig in Nederland. Daarnaast heeft Orca al een digitale ALV gehad en dit was een succes. Mocht je een idee willen hoe dit gaat, lees hun verhaal hier!
Een ALV via Zoom zal waarschijnlijk wat moeilijker te volgen zijn. Daarnaast zal er op veel zaken gestemd worden. Hierom hebben wij de powerpoint en alle stukken meegestuurd. Doordat we willen proberen discussies zo duidelijk mogelijk te houden, vragen wij om jullie vragen vooraf te mailen naar secretaris@vanslag.net. Dit kan tot uiterlijk woensdag 10 juni 18:00. Wij zullen deze vragen hier publiceren op de site, zodat iedereen zich van tevoren goed kan voorbereiden voor eventuele discussies. Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens de ALV andere vragen te stellen.
Zie hieronder de agenda:


1) Opening 

2) Vaststellen agenda

3) Ingekomen stukken

4) Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse ALV

5) HR-wijzigingen (stemming)

6) Stemming Technische Commissie
*Klik hier voor een toelichting per kandidaat

7) Voorstellen Kandidaats-bestuur
*Klik hier voor een toelichting per kandidaat
 

8) Stemming Kandidaats-bestuur 

9) Voorlopige afrekening 2019-2020 
*Klik hier voor de toelichting

10) Voorlopige begroting 2020-2021 
*Klik hier voor de toelichting

11) Contributie (stemming)

12) W.V.T.T.K.

13) Rondvraag

14) Afsluiting

  • 11 juni 2020 18:30 tot 11 juni 2020 23:00

Deel dit bericht