Halfjaarlijkse ALV - 21 maart 2018

Beste leden, 

Op woensdag 21 maart 2018 om 18.00 uur is de Halfjaarlijkse ALV. Vanaf 17.45 is de inloop, en om 18.00 uur beginnen we. Per mail hebben jullie vorige week de uitnodiging ontvangen, met daarin ook de agenda. 

 • 1) Opening 
 • 2) Vragenronde
 • 3) Vaststellen Agenda 
 • 4) Ingekomen stukken 
 • 5) Instellen stembureau 
 • 6) Goedkeuring notulen najaars ALV 
 • 7) Financiële ontwikkelingen
 • 8) Huishoudelijk Reglement wijzigingen + Wedstrijdreglement
 • 9) Enquête - Henq
 • 10) Dubbelspele
 • 11) Decharge (en eventueel installatie) KasCo-lid
 • 12) Beëdiging eventuele ereleden 
 • 13) W.V.T.T.K.
 • 14) Rondvraag
 • 15) Bestuur zoekt bestuur
 • 16) Afsluiting

Graag zouden wij van iedere commissie en namens ieder team minstens één afgevaardigde willen zien. Kun je zelf niet aanwezig zijn dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar suzanne@vanslag.net.

Hopelijk tot 21 maart! 


Deel dit bericht