hALV: 29 februari

Lieve Van Slagger, 

We willen je graag uitnodigen voor de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) van Van Slag. Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 29 februari om 18:00, met inloop vanaf 17:45. De HALV zal plaatsvinden in de Pangeazaal van het Victor J. Koningsbergergebouw op het Utrecht Science Park. Het is niet nodig om je in te schrijven via de website, je kunt de vergadering gewoon bijwonen! 

Let op: Op deze ALV willen we op de wijziging van de statuten stemmen. Deze wijziging is verplicht om te voldoen aan de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Om de statuten te kunnen wijzigen, dient ten minste de helft van de vereniging vertegenwoordigd te zijn. Kom dus met zo veel mogelijk mensen en zorg dat je gemachtigd bent en help onze vereniging blijven bestaan. Het concept van de nieuwe statuten staat hieronder in de agenda, en is ook op de website te vinden. 
Daarnaast willen we een kleine wijziging in het HR doorvoeren, waardoor de functie van teamcoördinator niet meer in het HR is vastgelegd. De uitgebreide motivatie en details van de wijzigingen zijn terug te vinden op de website onder documenten.

Wij verwachten van iedere commissie en elk team ten minste één afgevaardigde. Kun je zelf niet aanwezig zijn? Je kunt dan iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar secretaris.vanslag@gmail.com. Teams die niet vertegenwoordigd zijn op de ALV ontvangen één setpunt aftrek in de volgende speelronde. Zorg dus dat er van je team minimaal één persoon aanwezig is, of dat je iemand hebt gemachtigd. Elk lid mag door maximaal één persoon worden gemachtigd. Ga dus na of je de enige bent die de betreffende persoon machtigt. Machtigingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 29 februari 12:00 uur. Klik hier voor meer informatie over het machtigen.


Aanvullingen op de agendapunten of overige opmerkingen kunnen tot en met donderdag 22 februari worden ingediend bij: secretaris.vanslag@gmail.com. De agenda voor de hALV hebben jullie in de mail ontvangen. 

Tot donderdag!

Deel dit bericht