Herstart competitie / Restart competition

English below


Lieve Van Slaggers,

De tijd waar we al het hele jaar op wachten is eindelijk aangebroken, we kunnen een competitieronde gaan spelen!!! Geweldig om weer écht te kunnen volleyballen in de zaal, zoals we altijd deden.

 • De eerste wedstrijdavond vindt plaats op dinsdag 8 juni, de ronde eindigt op 6 juli.
 • Ook zal er nog een laatste trainingsreeks aangeboden worden op de woensdagen van 18:00-19:30. Deze reeks zal duren van 9 juni t/m 7 juli.

Omdat er maximaal 50 mensen tegelijkertijd in de zaal aanwezig mogen zijn, zijn er nog een aantal aanpassingen ten opzichte van de reguliere dinsdagavonden. Lees daarom onderstaande informatie goed door.

 

Dinsdagavonden

 • Om het maximum aantal van 50 mensen per zaal te handhaven, moet de teamcaptain van elk team wekelijks het team inschrijven bij het evenement op de website. Zo kunnen wij controleren met hoeveel mensen ieder team van plan is te komen. Mochten er te veel inschrijvingen zijn neemt iemand van het bestuur op maandag contact op met de teamcaptains van de teams met de meeste inschrijvingen om te bespreken wie er die week helaas met minder spelers mag komen.
 • De inschrijvingen openen elke woensdagavond om 21:00 en sluiten elke zondagavond om 23:59
 • Het maximum van 50 personen in de zaal betekent ook dat coaches niet zijn toegestaan.
 • Elke wedstrijd zal 2.5 set duren: twee sets tot de 25 en de laatste set tot de 15. Hierbij hanteren we nog wel het principe van setwinst bij 2 punten verschil.
 • Daarbij spelen we ook op tijd (zie het bijgevoegde schema, bijlage 1). Wij verwachten dat alle wedstrijden binnen de tijd afgemaakt kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan eindigt de wedstrijd op het moment dat de buzzer af gaat en de rally is uitgespeeld. Bij gelijkspel na dit moment wordt nog een winnend punt gespeeld, het verschil van 2 punten geldt dan niet meer.
 • Bij elke speelronde is er 5 minuten de tijd om warm te spelen. Na 5 minuten gaat de buzzer af en begint de wedstrijd. De wedstrijd zelf duurt maximaal 55 minuten.
 • Als de wedstrijd is afgelopen verlaat je direct de zaal. Dit geldt ook als jullie nog tijd over hebben. Let hierbij op dat je dit doet op een moment dat je een wedstrijd die nog gaande is niet in de weg zit.
 • Er mogen geen handjes geklapt worden en er mag niet gezongen of overdreven geschreeuwd worden, waak daar samen voor. Het bestuur zal een waarschuwing geven wanneer een team toch te luid is.
 • Bij elke wedstrijd zal een scheidsrechter aanwezig zijn, deze moet geleverd worden volgens de competitieschema’s op de website. Dit betekent dat er 3 scheidsrechters geleverd moeten worden per team als jouw team aan de beurt is om te scheidsen.  De tellers moeten worden aangeleverd vanuit de wisselspelers.
 • De velden zullen respectievelijk om 17:45 (hal 1) en om 20:00 (Hal 2) worden opgebouwd. Als jouw team zaaldienst heeft, zal je team daar via de mail van op de hoogte gesteld worden. Per veld heeft 1 team zaaldienst.
 • De looproutes houden we aan volgens de regels van Olympos, in de bijgevoegde afbeelding (bijlage 2) zie je de huidige looproutes, maar het kan zijn dat deze nog veranderen. Zorg dat je op de hoogte bent van de juiste routes per zaal, bij veranderingen delen wij deze in de teamcaptains Whatsappgroep.
 • Wij zullen nog bij Olympos navragen naar de mogelijkheden tot warmlopen op de tribune. Mocht dit niet mogelijk zijn, raden wij aan om warm te lopen buiten Olympos. Neem hier dan buitensportschoenen voor mee.


Afmelden of vragen
Als het hele team niet kan komen, neem dan uiterlijk op dinsdag 15:00 contact op met Marleen (+31620048764). Dan kunnen wij op tijd de tegenstanders inlichten over de afwezigheid. Het team dat afmeldt verliest dan automatisch met 0-3. Er is helaas geen mogelijkheid meer om dit in te halen. Het minimum van drie spelers in het veld geldt natuurlijk nog steeds. Voor overige vragen, mail naar: bestuur@vanslag.net.


Woensdagavonden

INSCHRIJVINGEN OPENEN VRIJDAG 4 JUNI OM 20:00!!

Vanaf woensdag 8 juni gaat er ook een trainingsreeks van 5 weken van start! Deze zullen elke woensdag plaatsvinden van 18:00-19:30 in Hal 2/Hal 3 van Olympos. Er zullen 4 verschillende groepen gevormd worden op basis van niveau, dus er is training voor elk niveau volleyballer! In totaal is er plek voor 12 trainingsleden per niveau.  Schrijf je alleen in als je ook alle 5 de trainingen aanwezig kan zijn. Mocht je toch een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan kan je iemand van de reservelijst regelen die een keer kan meetrainen in jouw plaats.
De inschrijvingen openen vrijdag 4 juni om 20:00 en sluiten zondagavond om 23:59. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Marleen via vicevoorzitter.vanslag@gmail.com.

Wees er snel bij, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt, en de inschrijvingen zijn vaak snel vol!

 

OlymPas
Naast dit alles is het belangrijk om te weten dat je nog steeds een geldige OlymPas bij je moet hebben. Net zoals in het begin van het jaar zullen we hier nu ook weer op controleren. Houd hier dus rekening mee. Ook heb je een geldige Olympas nodig om bij het sportcafé te mogen zitten. Als je nog geen Olympas hebt, is het ook mogelijk om een maandpas of dagkaart aan te schaffen. Kijk op de website van Olympos voor meer informatie over de tarieven: https://olympos.nl/nl-nl/inschrijven/tarieven.aspx

Coronamaatregelen
Vanzelfsprekend blijven bij deze momenten onze coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je niet mag deelnemen indien je positief getest bent voor COVID-19 of last hebt van klachten die hierbij passen, indien een huisgenoot positief getest is, of wanneer je vanwege andere redenen in quarantaine moet (nauw contact met positief getest persoon, dan wel buitenlandbezoek). Daarnaast is het van belang dat je buiten het sporten te allen tijde wel 1,5 meter afstand houdt. Wij zullen weer op 1.5 meter kruisjes tapen zodat iedereen die niet aan het sporten is de juiste afstand bewaart.


Bijlage 1.


Bijlage 2.
----------------------------------------------------

Dear Van Slaggers,

We can finally play matches again! We’re really looking forward to being able to play volleyball in the sports hall, just like we used to!

 • The competition will start on Tuesday 8 June and end on Tuesday July 6th.
 • There will also be one last series of weekly training on Wednesdays from 18:00-19:30 hours. This series will take place from the 9th of June until the 7th of July.

As there is a maximum of 50 people in each sports hall at the same time, we have a few adjustments to the regular Tuesday evenings. So make sure to read the following information carefully:

 

Tuesday evenings

 • To comply with the maximum of 50 people per sports hall, we require the team captain of each team to register the team each week at the event on the website. This way, we can check with how many players each team expects to come. In case of too many registrations, a member of the board will contact the team captains of the teams with the most players to determine which team can bring less players to their game.
 • The registrations will open Wednesday evening at 21:00 hours and close each Sunday night at 23:59.
 • The maximum of 50 people in the sports hall also means that coaches are unfortunately not allowed.
 • Each game will consist of 2.5 sets: two sets ending at 25 points and the last one ending at 15. We still play by the rule that a team can only win a set with a difference of 2 points.
 • We’ll also play on time (see the schedules below, appendix 1). We expect that all games will be finished within this time. However, when this is not the case, the game will end when the buzzer goes off and the rally is finished. When this means the set ends in a draw, we’ll allow a winning point to be played and won’t maintain the two-point difference.
 • Each round will have 5 minutes for a warming-up. After 5 minutes, the buzzer will go off and the game will begin. The game will last a maximum of 55 minutes.
 • When the game has ended your team will immediately leave the sports hall, even if there’s still time left on the clock. Be aware not to disturb an active game while you leave.
 • High-fives and singing or excessive yelling are not allowed. The board will give a warning when a team is too loud.
 • Each game requires a referee. You can check the competition schedules on the website to see when your team has to deliver three referees. Substitutes from playing teams will be responsible for counting the points.
 • The fields will be built at 17:45 hours (hall 1) and 20:00 hours (hall 2). When your team is responsible for this, you’ll be notified by email.
 • We have to follow the routing as indicated by Olympos. You can see this in the image below (appendix 2), however these routes can change and we will notify you when they do.
 • We’ll ask Olympos about the possibility of a warming-up on the gallery of hall 1. If this is not possible, we advise you to do a warming-up outside of Olympos, so bring outdoors sports shoes.

Cancellation or questions
When your whole team is unable to come on a Tuesday, contact Marleen (+31620048764) before Tuesday 15:00 hours, so we can notify your opponent about your absence. The cancelling team automatically loses with 0-3. Unfortunately, there are no possibilities for a rematch. The minimum of three players in the field still counts. If you have any other questions, please email bestuur@vanslag.net.


Wednesday evenings

REGISTRATIONS OPEN FRIDAY 4 JUNE AT 20:00 HOURS!

Starting Wednesday 8 June there will also be a series of weekly training for five weeks. The training will take place at 18:00-19:30 hours in Hal 2 and 3 of Olympos. We will form four different groups according to volleyball level, so whatever volleyball level you have, you can still follow the training! We have space for 12 people per level. Only register when you can be present each of the five weeks.

Registrations open Friday June 4th at 20:00 hours and will close Sunday night 23:59 hours. For more information or questions about the training you can contact Marleen via vicevoorzitter.vanslag@gmail.com.

Be sure to register quickly, as the registrations tend to fill up quickly!

 

OlymPas
In addition to all this, it is important to know that you still need to have a valid OlymPas with you. Just like at the beginning of the year, we will now check for this again. So keep this in mind. You’ll also need a valid OlymPas to sit at the sports cafe. When you still don’t have an Olympas, you can also purchase a monthly or daily card. Check the website of Olympos for more information: https://olympos.nl/en-us/registration/rates.aspx

COVID-19 regulations
Of course, our COVID-19 regulations will apply during these moments. This means you cannot come when you have symptoms of or have been tested positive for COVID-19, when a housemate has tested positive or when you have to quarantine for different reasons (close contacts or recent visit abroad). Besides this it’s important that you stay 1.5 meters apart at all times when you’re not playing volleyball.


Appendix 1


Appendix 2
Deel dit bericht