OlymPas én Van Slag registratie aanschaffen

Aanschaf Olympas (English below)

Dit jaar moeten jullie allemaal (weer) een OlymPas met Van Slag registratie aanschaffen. Er gaat ook dit jaar weer gecontroleerd worden op het bezit van de pas, dus schaf hem zo snel mogelijk aan en zorg dat je hem elke dinsdag bij je hebt. Bij eventuele controles waaruit blijkt dat je de pas nog niet hebt aangeschaft, krijgt je een boete van 10 euro en moet je alsnog meteen ter plekke de pas aanschaffen. Ook is er begin november een registratiecontrole waar een boete op staat als je niet tijdig geregistreerd bent bij Van Slag. Door het volgen van onderstaande stappen riskeer je geen boetes van Olympos of van Van Slag!


Hoe schaf je de OlymPas aan?

Stap 1: Klik HIER. Als je al een OlymPas hebt aangeschaft kun je hier inloggen, het SCO nummer staat op je pas. Controleer je gegevens en pas deze eventueel aan. Als je nog nooit een OlymPas hebt aangeschaft kun je je HIER registreren. Je OlymPas moet in ieder geval geldig zijn tot en met 31 juli 2023! Je kunt het beste een jaarkaart aanschaffen, deze is per maand het meest voordelig.

Er zijn 2 mogelijkheden. Als je wilt weten in welke tariefcategorie je valt, kan je HIER klikken. Wanneer je bent ingelogd, zal de website automatisch aangeven welke pas jij nodig hebt. 

  1. Voor studenten uit tariefcategorie A is er de OlymPas. Deze is ca. €160,- per jaar en hiermee heb je toegang tot nagenoeg het gehele sportaanbod van Olympos.
  2. Voor studenten uit de tariefcategorieën B en C is er ook de OlymPas, maar deze is duurder. Je kunt in plaats van de OlymPas ook de Verenigingskaart aanschaffen, deze kost ook €160. De Verenigingskaart geeft je alléén het recht om bij Van Slag te spelen en dus niet tot het overige sportaanbod van Olympos. 


Hoe zet je een registratie op je OlymPas?

Stap 2: Na stap 1 kun je via deze link een registratie bij Van Slag aanschaffen. Deze registratie is gratis, maar wel verplicht! Als je nog geen OlymPas hebt aangeschaft of je OlymPas is niet lang genoeg geldig, wordt hierbij automatisch aangegeven welke pas nodig is om je registratie te kunnen voltooien. Je OlymPas moet ten minste geldig zijn tot en met 31 juli 2023.

Stap 3: Klik op de winkelwagen rechtsboven aan de pagina. Je krijgt nu te zien, dat je 'VV Van Slag heel seizoen' voor 0,00 euro hebt toegevoegd. Verder op de pagina staat meer informatie over het aanschaffen van de juiste pas.

Stap 4: Ga op een dinsdag langs bij de balie om je pas op te halen. Als je vergeten bent online aan te geven dat je bij Van Slag geregistreerd wilt worden, geef dat dan nog even duidelijk aan bij de balie. Heb je al een pas van vorig jaar, neem deze mee, dan krijg je daar een nieuwe geldigheidssticker op. Vergeet niet je digitale collegekaart (of bewijs van inschrijving) en legitimatiebewijs mee te nemen!

Mocht je vóór 1 augustus 2022 een jaarkaart hebben aangeschaft, dan kan je aan de balie een OlymPas maandkaart aanschaffen zodat je pas tot minimaal 31 juli 2023 geldig is. Alléén dan is registratie bij Van Slag namelijk mogelijk! Loop je ergens tegenaan bij het aanschaffen van de pas of registratie, mail dan naar secretaris.vanslag@gmail.com zodat gekeken kan worden hoe dit kan worden opgelost.


Purchasing an OlymPas

This year you'll all have to purchase an OlymPas with Van Slag registration again. There will be checks to see if you have purchased your OlymPas, so make sure you purchase it as soon as possible and make sure you carry it with you every Tuesday. When there's a check that shows that you have not yet purchased your OlymPas, you'll get a fine of 10 euros and will have to purchase your OlymPas right away. At the start of November we will check for registrations and if you've not registered on time, you'lll get a fine as well. By following the steps below, you can prevent both fines from Olympos and Van Slag!


How do I purchase an OlymPas?

Step 1: Click HERE. If you've already purchased an OlymPas you can log in here, the SCO number can be found on your card. If you've never bought an OlymPas you can register HERE. Your OlymPas has to be valid until the 31st of July 2023! I would advise you to purchase an annual pass, this is cheaper per month.

There are 2 possibilities. If you want to know the rate that applies to you, you can click HERE. Once you've logged in, the website will automatically show you the pass that you need.

  1. Students in rate category A can purchase the OlymPas. This costs €160 each year and grants you access to almost all sport facilities at Olympos.
  2. Students in rate categories B and C can purchase the OlymPas as well, but it will cost more. Instead of the OlymPas, you can purchase the Sports Club Card, that costs €160 as well. De Sports Club Card only allows you to play volleyball at Van Slag and does not grant you access to the other sport facilities at Olympos.

When you'll be abroad for half a year, due to an internship or for traveling, you can purchase monthly passes for the time that you do spend in the Netherlands. The Sports Club Card and monthly OlymPas can only be purchased at the Olympos sport desk.

How do you add a registration to your OlymPas?
Step 2: After step 1 you can use this link to purchase a registration with Van Slag. This registration is free, but mandatory! When you've not yet purchased an OlymPas or your OlymPas is not valid until the 31st of July 2023, the website will automatically show you the OlymPas you need to get a registration.

Step 3: Click on the shopping trolley in the upper right corner of the page. Then you will see that you've added 'VV Van Slag whole year' for 0.00 euros. Further on the page you will find more information on purchasing the right pass.

Step 4: Visit the sport desk on a Tuesday to collect your pass. When you've forgotten to register with Van Slag online, mention this at the sport desk. If you already have a pass from last year, take it with you, you'll get a new sticker with the end date of your OlymPas. Don't forget to take your digital student card and ID with you!

If you've purchased an annual pass before the 1st of Augus 2022, you can purchase a monthly OlymPas at the sport desk so your pass will be valid until at least the 31st of July 2023. Only then will your registration with Van Slag be possible! If you have any problems while purchasing the OlymPas or Van Slag registration, send an email to secretaris.vanslag@gmail.com so we can see how to fix this.

Deel dit bericht