Protocol Corona en Speelavond

Lieve Van Slaggers, bij deze meer duidelijkheid over ons beleid omtrent COVID-19 en de voorlopige inrichting van de speelavonden.

Dear Van Slaggers, hereby we present our policy surrounding COVID-19 and the organization of our Tuesday evenings (English below).


Algemeen beleid COVID-19

  • Indien je last hebt van klachten die passen bij COVID-19 (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of verlies van reuk/smaak) ben je verplicht om thuis te blijven en mag je niet naar Van Slag of activiteiten komen totdat je 24 uur klachtenvrij bent. Dit geldt ook als een huisgenoot last heeft van koorts of benauwdheid.
  • Test je positief op COVID-19, volg het advies van de GGD en stel het bestuur op de hoogte via bestuur@vanslag.net. Wij zullen vertrouwelijk met deze informatie omgaan. Wij verzoeken je wel dringend om ook je eigen team en eventuele trainingsgroep van je besmetting op de hoogte te stellen, zodat zij extra alert kunnen zijn bij klachten.
  • Ben je langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand geweest van een speler die positief is getest op COVID-19, dan geldt het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de GGD voorschrijft. In principe houd je op de Van Slag avond altijd 1,5 meter afstand en in overleg met de GGD zien wij je teamgenoten en trainingsgroep dan ook NIET als nauwe contacten wanneer je hen alleen op de Van Slag avonden hebt gezien. Denk goed na voordat je buiten Van Slag afspreekt met je team, aangezien je het risico hiermee aanzienlijk groter maakt om met je hele team in quarantaine te moeten. Wanneer wij toch besmettingen signaleren binnen teams en/of de trainingsgroep kan het dat wij ons beleid hierop moeten aanpassen.

Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde flowchart (zie onderaan) en ons volledige beleid omtrent COVID-19 (inclusief protocol bij gemiste wedstrijden) is hier te vinden.

Speelavond

Om de doorstroming te bevorderen en te voorkomen dat teams moeten wachten (waarbij ze helaas nu als publiek worden gezien), zullen wij nog steeds op tijd blijven spelen. De wedstrijden zullen nu echter 60 minuten duren. De wedstrijden in hal 1 zullen op het hele uur beginnen en de wedstrijden in hal 2 zullen 10 minuten na het hele uur beginnen, zoals te zien in onderstaand schema. Je mag wel 10 minuten eerder aanwezig zijn om warm te lopen op de galerij van hal 1. We willen ervoor zorgen dat jullie een hele wedstrijd gewoon kunnen spelen, dus we beginnen stipt wanneer de tijd in gaat. We vragen de scheidsrechters hierin ook streng te zijn. Publiek is verboden, coaches moeten tussendoor naar huis wanneer hun eigen wedstrijd en coachwedstrijd niet direct op elkaar aansluiten. Ons volledige protocol omtrent de speelavond is hier te vinden.

Aanwezigheid spelers

Scheidsrechters aanwezig

Begin wedstrijd

Eind wedstrijd

Hal 1

 

 

 

17:50 (zaal)

18:00

18:00

19:00

18:50 (tribune)

19:00

19:00

20:00

19:50 (tribune)

20:00

20:00

21:00

20:50 (tribune)

21:00

21:00

22:00

21:50 (tribune)

22:00

22:00

23:00

 

 

 

 

Hal 2

 

 

 

20:00 (tribune)

20:10

20:10

21:10

21:00 (tribune)

21:10

21:10

22:10

22:00 (tribune)

22:10

22:10

23:10


General policy COVID-19

  • When you have symptoms of COVID-19 (cold symptoms, cough, shortness of breath, fever, loss of smell and/or taste) you are obligated to stay home and cannot come to Van Slag evenings or activities until you have been free of symptoms for 24 hours. The same applies if a housemate suffers from fever and or shortness of breath.
  • When you test positive for COVID-19, follow the advice of the GGD and inform our board via bestuur@vanslag.net. We will handle this information confidentially. We do urgently advise you to inform your team and (potential) training group of your positive test as well, so they can be more alert should they develop symptoms.
  • If you’ve been in close contact with a COVID-19 positive player (more than 15 minutes within 1.5 meters), you have to quarantine for the duration prescribed by the GGD. At Van Slag evenings we always stay 1.5 meters apart and after careful consultation with the GGD we DON’T consider teammates and people from your training group as close contacts when you’ve only seen them on Van Slag evenings. Be careful about meeting up with your team outside of Van Slag, as you increase the risk that your whole team has to quarantine. Once we do detect infections within teams and/or the training group we might have to adjust our policy accordingly.

More information can be found in the added flowchart (see below) and our full policy regarding COVID-19 (including our protocol in case of missed games) can be found here.

Tuesday evenings

To promote the flow of teams and prevent the scenario where teams have to wait for their game (in which case they will be considered as audience instead of players), we will keep playing on time. The games will have a duration of 60 minutes. Teams in hall 1 will start on the hour and teams in hall 2 will start ten minutes past the hour, as shown in the schedule below. You may be present 10 minutes before your game to do a warming up on the gallery of hall 1. We want to make sure you can finish your match, so we will begin when the timer starts. We ask the referees to be punctual as well and ensure that the games start on time. Any form of an audience is not allowed. Coaches have to go home in between games when their own game and coach game don’t directly follow each other. You can find the complete protocol on the matches here.

Players present

Referees present

Start of game

End of game

Hall 1

 

 

 

17:50 (hall)

18:00

18:00

19:00

18:50 (gallery)

19:00

19:00

20:00

19:50 (gallery)

20:00

20:00

21:00

20:50 (gallery)

21:00

21:00

22:00

21:50 (gallery)

22:00

22:00

23:00

 

 

 

 

Hall 2

 

 

 

20:00 (gallery)

20:10

20:10

21:10

21:00 (gallery)

21:10

21:10

22:10

22:00 (gallery)

22:10

22:10

23:10Deel dit bericht