Regels uit het Huishoudelijk Reglement

Na enige discussie afgelopen ronde over invallers en toestemming vragen hebben we drie regels uit het HR (Huishoudelijk Reglement) die we jullie onder de aandacht willen brengen.

In het HR staan alle regels van onze vereniging uitgelegd. Daarnaast hebben wij een aantal bestuursbesluiten waarin bepaalde regels uit het HR worden verduidelijkt. Deze beide documenten zijn HIER te vinden.

Zorg ervoor dat tenminste 1 persoon uit je team op de hoogte is van alle regels, zodat er tijdens de wedstrijden geen discussies ontstaan. Mocht je als team twijfelen over iets, vraag dan altijd iemand van het bestuur, het liefste al voor de wedstrijd, om uitleg!

1. Als de F en de G poule tegelijkertijd spelen in Hal 1 en Hal 2, dan kunnen zij alleen beroep doen op invallers uit de E. Het HR stelt dat teams die een invaller uit een hogere poule willen laten meedoen, te allen tijde toestemming aan de tegenstander moet vragen. Voor invallende dubbelspelers geldt de hoogste poule waarin hij of zij speelt. De tegenstander mag de invaller per set toestaan of weigeren. Omdat het voor de teams in deze situatie lastig is om invallers te regelen, vragen wij dan ook om begrip van de teams die de toestemming moeten verlenen. 
Speel je als team met een invaller uit een hogere poule, zonder toestemming van de tegenstander, dan verlies je de set met 25-0. 
Uitzondering geldt voor de G poule, die zonder toestemming een F speler mag laten invallen. 

2. Het is niet toegestaan om een invaller mee te laten spelen als je team met 6 of meer spelers is. Ook niet als je bijvoorbeeld een spelverdeler mist en je anders een midden op die positie zou moeten laten spelen. Elke set die je speelt met een invaller, terwijl je zelf genoeg spelers hebt, verlies je met 25-0.
Als je met 5 spelers + een invaller de wedstrijd begint en de zesde speler komt later, dan is deze verplicht om de invaller te vervangen. Dit mag tijdens de set die op dat moment gespeeld wordt, of na de set. 

3. Je moet als dubbelspeler, als beide teams in dezelfde poule acteren, aan het begin van die ronde één van de twee teams kiezen waar je de hele ronde voor speelt. Je mag alleen bij je ‘niet gekozen’ team spelen als dit team met 5 of minder aanwezig is gedurende de hele wedstrijd.

Deel dit bericht