Vanuit het bestuur #3

Wat doen wij nou precies als bestuur? Dat is lastig uit te leggen, maar we kunnen wel een indruk geven. Daarom staat deze ‘Vanuit het Bestuur’ in het teken van onze bestuurlijke taken.

Voorgaande jaren bleef er bij Van Slag altijd iemand in het bestuur twee jaar zitten. Deze persoon schoof vaak het tweede jaar automatisch door naar de voorzitterspositie en dit werkte altijd positief voor Van Slag. Dit jaar ging het wat anders, wij waren een geheel nieuw bestuur, dus niemand had nog bestuurlijke ervaring binnen Van Slag (alleen onze ervaringen in commissies). In september en oktober was dat dus even hard werken om er in te komen. We vergaderen elke twee weken, maar destijds soms nog een extra keer in verband met de drukte. Ook duurden de vergaderingen soms wel 4 uur. Gelukkig zitten we er nu helemaal in en zorgen we er voor dat een vergadering maximaal 2 uur duurt, zo blijven we geconcentreerd en blijft vergaderingen ook nog leuk.
Waar gaat zo’n vergadering dan over? Op het begin ging het veelal om teamvorming en ledenkwesties, de begroting en de vorming van de commissies. Ook hebben we het vaak over de komst van de OlymPas gehad en wat de consequenties zijn voor onze leden. Op dit moment zijn we veel bezig met de voortgang van de commissies en met het uitzoeken van lustrum merchandise. We gaan er voor zorgen dat iedereen in Van Slag kleren rond gaat lopen!

En wat doen we op de dinsdagavonden? Op dinsdag zorgen we dat we altijd met twee personen om half 6 aanwezig zijn. Dan halen we de sleutels voor de Van Slagkasten, leggen we de wedstrijdformulieren klaar, tellen we de ballen en zorgen we dat er voor hal 1 en hal 2 fluitjes en pennen klaar liggen. Op het moment dat de hockey uit de zaal is, helpen we mee met het opzetten van de velden en om 23.30 wordt alles weer opgeruimd en voeren we thuis alle standen in. Tussendoor spelen we natuurlijk zelf ook en lopen we rond om te kijken en/of te coachen!  Meestal blijven we ook wel tot de late uurtjes hangen aan de bar.
Omdat je met een hechte band meer bereikt, doen we ook veel leuke dingen samen. Zo eten we regelmatig (voornamelijk pasta), gaan we wat drinken, gaan we uit en zijn we samen het nieuwe jaar in gegaan. Ook zijn we een dagje uit geweest in Amsterdam, waar we de toerist hebben uitgehangen en hebben geschaatst op het Museumplein. Bovendien staat er in maart nog een bestuursweekend gepland. Locatie staat nog niet vast, we weten alleen dat we ergens heen gaan vliegen. We hebben het in ieder geval erg naar ons zin!
 

Een bestuursjaar is erg leuk en je leert er veel van, denk er dus over na of je dit misschien volgend jaar ook wilt doen! Wij raden het in ieder geval aan! Nog vragen? Mail naar bestuur@vanslag.net of naar de persoonlijke mail van een van de bestuursleden.

Deel dit bericht