Voorjaars ALV 30 mei 2024

Beste Van Slagger,

We willen je graag uitnodigen voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering (VALV) van Van Slag. Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 30 mei om 18:00, met inloop vanaf 17:45. De VALV zal plaatsvinden in de Pangeazaal van het Victor J. Koningsbergergebouw op het Utrecht Science Park. Het is niet nodig om je in te schrijven via de website, je kunt de vergadering gewoon bijwonen! 

Op deze ALV bespreken we de afrekening, voorlopige begroting met voorstel voor contributieverhoging en stellen we ons Kandidaats-Kandidaatsbestuur (KKB) officieel aan jullie voor. Daarnaast voeren we een kleine HR wijziging door, zodat ons HR weer overeenkomt met de vernieuwde statuten en verbeteren we de formuleringen van een aantal artikelen. Alle informatie hierover staat in de stukken die te vinden zijn tussen de documenten op de website.

Wij verwachten van iedere commissie en elk team ten minste één afgevaardigde. Kun je zelf niet aanwezig zijn? Je kunt dan iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar secretaris.vanslag@gmail.comTeams die niet vertegenwoordigd zijn op de ALV ontvangen één setpunt aftrek in speelronde 7. Zorg dus dat er van je team minimaal één persoon aanwezig is, of dat je iemand hebt gemachtigd. Elk lid mag door maximaal één persoon worden gemachtigd. Ga dus na of je de enige bent die de betreffende persoon machtigt. Machtigingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 29 februari 12:00 uur. Klik hier voor meer informatie over het machtigen.


Aanvullingen op de agendapunten, waaronder het aandragen van ereleden of leden van verdienste, of overige opmerkingen kunnen tot en met donderdag 23 mei worden ingediend bij: secretaris.vanslag@gmail.com.

De officiële agenda met agenda en meegestuurde stukken kan je vinden in je mail.

We hopen je te zien op donderdag 30 mei!


Met vriendelijke groet,

Bestuur 2023-2024

Ruth, Lieke, Joëlle, Carmen, Sterre en Joris

Deel dit bericht