Voorjaars ALV: donderdag 16 juni!

VOORJAARS ALV - DONDERDAG 16 JUNI

Op deze algemene ledenvergadering zullen we stemmen op het 38e kandidaatsbestuur. Jullie hebben ze vast al voorbij zien komen, maar hierbij nog een keer alle namen op constitutionele volgorde:

Voorzitter: Marit Hinderks

Secretaris: Luna Dral

Penningmeester: Sam Doodeman

Vicevoorzitter: Lynn Smeets

Teamcoördinator: Karlijn Bolt

Activiteitencoördinator: Linda Bijlard

Daarnaast bespreken we onder andere de voorlopige afrekening, voorlopige begroting, update beleidsplan en decharge/installatie van TC- en RvA-leden.

De volledige agenda staat hieronder. We zien jullie graag allemaal morgenavond!


Agenda

1) Opening 

2) Vaststellen agenda

3) Ingekomen stukken

4) Instellen stembureau

5) Goedkeuring notulen HALV

6) Korte update beleidsplan

7) Voorlopige afrekening 2021-2022
Klik hier voor de toelichting

8) Voorlopige begroting 2022-2023
Klik hier voor de toelichting

9) Contributie (stemming)

10) Introductie en installatie kandidaatsbestuur (stemming)

11) Decharge en installatie TC leden (stemming)

12) Decharge en installatie RvA leden (stemming)

13) Beëdiging eventuele ereleden of leden van verdienste (stemming)

14) W.V.T.T.K.

15) Rondvraag

16) Afsluiting


Waar?

Het Marinus Ruppertgebouw op de Uithof, zaal A. 

Hoe laat?

Vanaf 18:15 is het inloop en om 18:30 beginnen we. De ALV duurt maximaal tot 21.45 uur!

Borrel?

Na de ALV kunnen we borrelen bij de Cambridgelaan.

Deel dit bericht