Wedstrijdreglement

Op de halfjaarlijkse ALV is gestemd dat de artikelen over het wedstrijdreglement uit het HR gehaald worden en in een apart document op de site gezet worden. Wij zijn de afgelopen maanden hard bezig geweest om dit document af te maken. Het heeft iets langer geduurd dan we gezegd hadden van tevoren, maar het bleek meer werk dan we hadden verwacht. We hebben ervoor gekozen om het document daarom later te uploaden, zodat het wel volledig en goed zou zijn in plaats van een incompleet document.

In dit document zijn alle regels te vinden die gelden voor de vereniging. Deze kunnen afwijken van de geldende Nevobo-regels, dus lees dit document daarom dan ook goed door! Het wedstsrijdreglement is te vinden onder vereniging - documenten, of je kunt HIER klikken. Het document begint met een samenvatting en daarna worden alle punten uitgebreid besproken. 

Samenvatting

Algemene afspraken 
- Kom op tijd voor je wedstrijd 
- Speel sportief 
- Draag schone sportschoenen 
- Alcohol is alleen toegestaan in het Sportcaf√© en op het terras, verstrekt door Olympos 
- Wees tijdig aanwezig bij de scheidsrechtersbeurt en zaaldienst

 
Spelregels 
- De bal mag maximaal 1 keer achtereenvolgens door dezelfde speler geraakt worden, tenzij sprake is van een blok 
- De bal moet na maximaal 3 aanrakingen (het blok uitgezonderd) het net passeren via de passeerruimte 
- Op de lijn is in 
- Spelers mogen de middellijn niet overschrijden 
- De bal mag het net raken; spelers mogen dit niet 
- Er zijn voor- en achterspelers. Achterspelers in de voorzone mogen geen aanvalsslag maken als de bal zich bij aanraking geheel boven het net bevindt. Start een rally in de servicevolgorde. 
- Bij volleybal is techniek van belang. Dragen/liften is niet toegestaan.
 
Team 
- Te allen tijde dienen minimaal 3 spelers van het eigen team en minimaal 2 vrouwen in het veld te staan 
- Bij tekorten mogen invallers gevraagd worden uit lagere poules.  
- Voor invallers uit hogere poules dient toestemming van de tegenstander verkregen te worden. De tegenstander is gerechtigd voor aanvang van iedere nieuwe set de invaller te weigeren.  
- Voor de laagste poule geldt dat voor invallers uit de voorlaatste poule geen toestemming nodig is.

Deel dit bericht