HALV

Op donderdag 20 februari a.s. om 18:30 uur, met inloop vanaf 18:00 uur in de Boothzaal van de universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park.
Hierbij sturen wij jullie alvast de agenda:


1) Opening 

2) Vaststellen agenda *

3) Ingekomen stukken

4) Goedkeuring notulen Najaars-ALV 

5) Goedkeuring notulen Extra-ALV 

6) Update beleidsplan
    a)   Bespreking HENQ

7) Financiële update 

8) Bestuursbesluiten

9) Update plan Technische Commissie
   
10) W.V.T.T.K.

11) Rondvraag

12) Afsluiting

Wij verwachten van iedere commissie en namens ieder team minstens één afgevaardigde. Kun je zelf niet aanwezig zijn dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen, hiervoor dien je een mailtje te sturen naar secretaris@vanslag.net. Machtigingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 20 februari 12:00 uur.

We hopen je te zien op donderdag 20 februari!

Groetjes, 

Elisabeth, Sjoerd, Mart, Willem, Julia en Suzanne

Deel dit bericht